Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing and characterization of multi-component alloy Al0.5CrCuFeNi2

Krzysztof Jan Kallas

Abstract

Continuous development of science and technology forces scientists to constantly improve existing materials and create new ones that meet increasingly stringent requirements. High entropy alloys (HEA) are a relatively new field of metallurgy; due to their unusual structure and useful properties they have a chance to become a milestone of modern materials science. The purpose of this paper is to produce and characterize an alloy with high entropy Al0.5CrCuFeNi2 and to investigate the effect of cooling and annealing rates on its properties. To characterize the produced material, fluorescence and X- ray diffraction research methods, hardness measurements and observation with the use of scanning electron microscope were used. The research showed a crystalline structure of the alloy with a face centered cubic elementary cell of the lattice constant equal 3.7Å. The alloy showed a dendritic structure with homogeneous distribution of alloying elements. Cooling rate and annealing had an influence on grain size, however, they did not affect the crystallographic structure. After heat treatment, the hardness of the material increased significantly. In the fastest cooled sample the hardness exceeded 400HV.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jan Kallas (FMSE) Krzysztof Jan Kallas,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytworzenie i charakteryzacja wieloskładnikowego stopu Al0.5CrCuFeNi2
Supervisor
Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002363
Reviewers
Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Stopy o wysokiej entropii, Mikrostruktura, Stabilność fazowa
Keywords in English
High entropy alloys, Microstructure, Phase stability
Abstract in Polish
Ciągły rozwój nauki i techniki wymusza na naukowcach nieustanne ulepszanie istniejących oraz tworzenie nowych materiałów spełniających coraz bardziej rygorystyczne wymagania. Stopy o wysokiej entropii (HEA - High-Entropy Alloys) to stosunkowo nowy dział metalurgii; z uwagi na swą nietypową budowę i przydatne właściwości mają szansę stać się kamieniem milowym nowoczesnej nauki o materiałach. Celem przedstawionej pracy jest wytworzenie i charakteryzacja stopu o wysokiej entropii Al0,5CrCuFeNi2 oraz zbadanie wpływu szybkości chłodzenia i wyżarzania na jego właściwości. Do charakteryzacji wytworzonego materiału wykorzystano metody badawcze z zakresu fluorescencji i dyfrakcji rentgenowskiej, pomiary twardości oraz obserwację z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Badania wykazały strukturę krystaliczną stopu o komórce elementarnej regularnej ściennie centrowanej, parametr sieci wyniósł 3,7Å. Stop wykazał strukturę dendrytyczną o jednorodnym rozkładzie składników stopowych. Szybkość chłodzenia oraz wyżarzanie miały wpływ na wielkość ziaren, jednak nie wpływały na strukturę krystalograficzną. Po obróbce cieplnej znacznie wzrosła twardość materiału. W najszybciej chłodzonej próbki twardość przekroczyła 400HV.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Krzysztof_Kallas.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30786

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT149941e4656f4f738b6284d7efd89648/
URN
urn:pw-repo:WUT149941e4656f4f738b6284d7efd89648

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page