Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Metamorphic testing

Paweł Patryk Kamiński

Abstract

The goal of this thesis is to describe methods of metamorphic testing using different metamorphic relation output patterns and to present some of the existing tools, as well as to develop and programme a new solution. As part of the experiments, the implemented software will be used in cases typical for the field of metamorphic testing and web services.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Patryk Kamiński (FEIT/ICS) Paweł Patryk Kamiński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Testowanie metamorficzne
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
92/19 (2685)
Reviewers
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
testowanie metamorficzne, przypadek testowy, usługi sieciowe, testowanie oprogramowania
Keywords in English
metamorphic testing, test case, web services, software testing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod testowania metamorficznego przy wykorzystaniu różnych wzorców relacji metamorficznych oraz prezentacja istniejących narzędzi, a także opracowanie i zaprogramowanie nowego rozwiązania. W ramach doświadczeń pokazano przykłady wykorzystania zaimplementowanego programu, w odniesieniu do zagadnień typowych dla dziedziny testowania metamorficznego oraz usług sieciowych.
File
  • File: 1
    Paweł_Kamiński_-_praca_inżynierska_-_Testowanie_metamorficzne.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35696

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14856df99da94b4cba58366bb16decfb/
URN
urn:pw-repo:WUT14856df99da94b4cba58366bb16decfb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page