Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

4-storey office building of reinforced concrete structure

Maciej Paweł Wiśniarski

Abstract

The scope of work includes designing and dimensioning selected elements of the 4-storey office building of reinforced concrete structure designed by architects from UBM Poland sp. z o.o. The building was designed as a reinforced concrete structure, with slab-columnar system, stiffened with the staircases walls. In the first part of the thesis were included basic information about concrete and steel. There were also included technical specification, which contains main data about the building. There were described conditions of foundation structures, interactions, materials used and design categories. The second part provides an overview on loads and static-strength calculation of individual elements. In the project, there were made calculations of the following elements: floor slab, reinforced concrete beam, column, footing and stairs. Floor slab and beam were modeled in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016, which provided information about their internal forces. In addition, for the floor slab there were taken the maximum deflections of the slab together with the scratch. Other calculations and dimensioning of the column, beams, footings and stairs were made by hand. Project includes also architectural drawings of the proposed building (facade, the projection of the calculated ceiling and distinctive cross-section), reinforced drawings of all of the calculated elements and formwork drawing of the floor slab. All of the the drawings were made in AutoCAD Architecture 2016.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Paweł Wiśniarski (FCE) Maciej Paweł Wiśniarski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Budynek biurowy 4-kondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4384
Reviewers
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Rafał Dariusz Ostromęcki (FCE/ICE) Rafał Dariusz Ostromęcki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, stal, konstrukcja żelbetowa, płyta stropowa, belka, słup
Keywords in English
concrete, steel, reinforced concrete structure, floor slab, beam, column
Abstract in Polish
Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie i zwymiarowanie wybranych elementów budynku biurowego czterokondygnacyjnego o konstrukcji żelbetowej autorstwa biura architektonicznego UBM Polska Sp. z o.o. Budynek został zaprojektowany jako konstrukcja żelbetowa, o układzie płytowo – słupowym, usztywniony ścianami klatek schodowych. W pierwszej części pracy umieszczono podstawowe informacje na temat betonu i stali. Zawarto także opis techniczny, w którym podano podstawowe informacje na temat budynku. Opisano warunki posadowienia konstrukcji, oddziaływania, wykorzystane materiały i kategorie konstrukcji. Druga część zawiera zestawienie obciążeń i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów. W projekcie wykonano obliczenia następujących elementów: płyty stropowej, belki żelbetowej, słupa, stopy fundamentowej i schodów. Płyta stropowa i belka zostały zamodelowane w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016, z którego odczytano występujące w nich siły wewnętrzne. Dodatkowo dla stropu zostały odczytane maksymalne ugięcia z uwzględnieniem zarysowania płyty. Pozostałe obliczenia i wymiarowanie słupa, belki, stopy fundamentowej i schodów wykonano ręcznie. Do projektu dołączono również rysunki architektoniczne projektowanego budynku (elewacje, rzut obliczanego stropu i charakterystyczny przekrój), rysunki zbrojeniowe wszystkich obliczonych elementów i rysunek szalunkowy płyty stropowej. Wszystkie rysunki zostały wykonane w programie AutoCAD Architecture 2016.
File
  • File: 1
    praca inż-Wiśniarski Maciej-251996.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14364e60f72b4f79a4bd369cf89d1871/
URN
urn:pw-repo:WUT14364e60f72b4f79a4bd369cf89d1871

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page