Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of VOD system on smartTV using mobile phone and PHONEID for authentication

Błażej Mateusz Grela

Abstract

The aim of this thesis was to create an exemplary application for one of the smartTV platforms that would verify the possibility to perform authentication and payment using any mobile phone without having to insert text from a remote control. The assumed functionality was provided on the LG’s webOS by developing an VOD system integrated with PHONEID service and form an example of solution of the problem concerning inconvenient access to personalized premium services on the smartTV platform. The developed solution can be easily used on different platforms or applications, both already existing and still being developed. The proposed authorization and payment system can be implemented parallelly with common methods, what enables its deployment on multiplatform applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Błażej Mateusz Grela (FEIT) Błażej Mateusz Grela,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja uwierzytelnienia telefonem z użyciem PHONEID na platformie smartTV na przykładzie serwisu VOD
Supervisor
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Dariusz Bursztynowski (FEIT) Dariusz Bursztynowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
smartTV, uwierzytelnienie, autoryzacja, spersonalizowane usługi, płatność
Keywords in English
smartTV, authentication, authorization, personalized services, payment
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie przykładowej aplikacji na jedną z platform smartTV, weryfikującej możliwość uwierzytelnienia oraz płatności z użyciem dowolnego telefonu komórkowego, bez potrzeby wpisywania tekstu z pilota. Założona funkcjonalność aplikacji została zrealizowana na systemie operacyjnym webOS firmy LG, na przykładzie serwisu VOD poprzez integrację z usługą PHONEID i stanowi przykład rozwiązania problemu dotyczącego niewygodnego dostępu do spersonalizowanych usług typu premium na platformie smartTV. Opracowane rozwiązanie, może zostać z łatwością przeniesione na inne platformy, bądź do innych aplikacji - zarówno już istniejących jak i dopiero tworzonych. Zaproponowany system logowania oraz płatności może zostać zaimplementowany równolegle z tradycyjnymi metodami, co umożliwia wdrożenie go w aplikacjach wieloplatformowych.
File
  • File: 1
    Blazej_Grela_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32105

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT142ffb0241e1422d9788dcd8d95f7391/
URN
urn:pw-repo:WUT142ffb0241e1422d9788dcd8d95f7391

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page