Online school register

Ludwik Grochowina

Abstract

The goal of the thesis is to create and describe the online school register. This software is useful for schools (especially primary and secondary schools). The application stores a information about teachers, students, schedule, lessons, students’ marks, behaviours etc. The information can be managed by some particular groups of registered users. The program is very good alternative for a common school register. The online school register is situated on the web-server and users have possibility to use it on every computer connected to the internet, without difference where they physically are. In additional digital school register offers better functionality then traditional one does.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Ludwik Grochowina (FEIT / IN)
Ludwik Grochowina,,
- The Institute of Computer Science
Title in Polishlnternetowy dziennik szkolny
Supervisor Dariusz Turlej (FEIT / IN)
Dariusz Turlej,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languageen angielski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000880
Keywords in Polishszkoła, dziennik szkolny, uczniowie, nauczyciele, rodzice, strona internetowa, serwer, PHP, MySQL, HTML, Smarty
Keywords in Englishschool, register book, students, teachers, parents, webpage, web-server, PHP, MySQL, HTML, Smarty
Abstract in PolishCelem pracy inżynierskiej jest stworzenie internetowego dziennika szkolnego. Oprogramowanie jest kierowane dla szkół (w szczególności podstawowym, gimnazjalnym i liceum). Aplikacja przechowuje informacje na temat nauczycieli, uczniów, planu zajęć, lekcji, stopni uczniów, ich zachowania itp. Informacje te mogą być oglądane i modyĺkowane tylko przez określone grupy zarejestrowanych użytkowników. Program jest bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnego dziennika szkolnego. Internetowy dziennik jest usytuowany na serwerze, a użytkownicy mogą z niego korzystać gdy tylko mają dostęp do komputera i Internetu, nie ma znaczenia gdzie fizycznie się znajdują. Dodatkowo cytřowy dziennik szkolny oferuje więcej możliwości niż tradycyjny.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?