Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Praca utajniona do 09.10.2028

Tomasz Patryk Raczkowski

Abstract

This engineering thesis presents static test of a wing’s main spar of the FX450, an UAV constructed by Robot Aviation Sp. z o.o.. In first two chapters the aim of conducting a static test and general description of FX450 are presented. In third paragraph a general conception of conducting the static test is described. It shows also a decision-making proces which led to final shape of test-bed. In the next chapter there is presented a load distribution on the wing of the aircraft. Further, the geometry and structure of the tested spar are shown. In the following part of this thesis, the test bed is described. There can be found information on the main frame of the test bed, hydraulical loading system, counterfittings, bolts and modifications of the test bed after first tests. Futher, the vicarious D-box, which purpose is to prevent the spar web from buckling, is discussed. This part consists of calculations and geometry. Eighth paragraph includes presentation of the sensors which were used to collect data during tests (i.e. force, displacements and strain). The emphasis is put on the equipment and software used to obtain photogrammetric data of the spar’s bayonet. In the following chapter the static test of the first spar is described. Obtained results are presented and later the analysis of the damages is conducted. Next paragraph covers the preparations of the spar before the test with strain field measurements using 2D photogrammetry techniques. It contains also a disscusion of errors of the method and results. At the end one may find the analysis of the damages, in particular the bayonet structures. Futher, the preparations for the ‘hot’ test are presented. This paragraph contains also a summary of the gained results and the analysis of the damages of the spar. Thesis is finished with conclusions gathered during tests. There are specified three types of conclusions: safety and certification of FX450, suggestions of changes in the structure of the spar to increase its strength and deductions concerning the measurement methods with emphasis on photogrammetry.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Patryk Raczkowski (FPAE) Tomasz Patryk Raczkowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
MEL; PD-5032 (utajniona)
Reviewers
Jacek Gadomski (FPAE/IAAM) Jacek Gadomski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Bezzałogowy statek latający, próba statyczna, dźwigar, fotogrametria
Keywords in English
UAV, static test, spar, photogrammetry
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska opisuje próbę statyczną dźwigara skrzydła bezzałogowego statku latającego FX450 skonstruowanego w przedsiębiorstwie Robot Aviation Sp. z o.o.. W pierwszych dwóch rozdziałach znajdują się cel przeprowadzenia próby statycznej oraz opis ogólny BSL FX450. Rozdział trzeci zawiera opis koncepcji przeprowadzenia próby statycznej oraz proces decyzyjny, który doprowadził do ostatecznego kształtu stanowiska. Dalej opisane są rozkłady obciążeń dla skrzydła bezzałogowca, a następnie przedstawiona jest geometria oraz struktura badanego dźwigara. W kolejnym rozdziale znajduje się opis stanowiska do przeprowadzenia próby statycznej, w tym ramy nośnej stanowiska, hydraulicznego układu obciążającego, przeciwokuć, zastosowanych sworzni, wprowadzenia siły w dźwigar oraz modyfikacji stanowiska po kolejnych etapach. Następnie przedstawione są obliczenia i geometria kesonu zastępczego, koniecznego do zabezpieczenia ścianki dźwigara przed wyboczeniem. W rozdziale ósmym przedstawione są poszczególne czujniki służące do pomiaru sił, przemieszczeń i odkształceń w trakcie prób. W szczególności opisane jest oprzyrządowanie i oprogramowanie wykorzystane do wykonania fotogrametrycznego pomiaru przemieszczeń i odkształceń bagnetu dźwigara. Dalej zamieszczone są wyniki uzyskane podczas próby pierwszego dźwigara oraz analiza postaci zniszczenia. W kolejnym rozdziale pokazany jest sposób przygotowania dźwigara do prób z wykorzystaniem fotogrametrii, dyskusja błędów metody, wyniki uzyskane podczas prób drugiego dźwigara oraz analiza zniszczeń ze szczególnym uwzględnieniem struktur bagnetu. Następnie w pracy zaprezentowane są przygotowania do próby „na ciepło”, dane zebrane podczas niej oraz analiza zniszczeń dźwigara. Praca zakończona jest wnioskami obejmującymi dźwigar BSL FX450 pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz potencjalnej certyfikacji. Wnioski zawierają również propozycje zmian konstrukcyjnych dźwigara celem zwiększenia jego wytrzymałości, a także konkluzje dotyczące metod pomiarowych z naciskiem położonym na fotogrametryczny pomiar odkształceń.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Tomasz_Raczkowski_276463.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31359

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1412a8a2c15c4c6887104a6125384d18/
URN
urn:pw-repo:WUT1412a8a2c15c4c6887104a6125384d18

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page