Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku techniczno-biurowym ze źródłem ciepła na biogaz

Aleksander Sawicki

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Sawicki Aleksander Sawicki,, Undefined Affiliation
Supervisor
Arkadiusz Kamiński (FCEMP/ICEn) Arkadiusz Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
instalacje grzewcze, źródła ciepła, biogaz
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest projekt instalacji grzewczej w budynku biurowym z zastosowaniem biogazu jako źródła ciepła. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku techniczno-biurowym ze źródłem ciepła na biogaz.
File
  • File: 1
    Aleksander Sawicki nr 75_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT13f4ffbda13e42dea8c27f3bdc722ad7/
URN
urn:pw-repo:WUT13f4ffbda13e42dea8c27f3bdc722ad7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page