Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technology and organization of the implementation of multi-family residential building in Ustka Polna Street

Bartosz Piotr Pakulski

Abstract

The purpose of this diploma project is to prepare a project of technology and organization of the process of building a multi-family residential building located in Ustka Polna Street. The basis for the implementation of the project was the building plan. The thesis has been divided into four parts: The first part contains technical description of the building with the basic information about the object, such as location, balance of the surface and used technological solutions and materials. The second part includes bill of quantities used to prepare further parts of this thesis. The third section describes the methods of execution of the most important works included in scope of work, technical conditions of execution and acceptance of works and alignment configurations work teams. The fourth section presents the calculation of durations of work, the analysis of interrelation activities in the form of a network model of dependence, construction schedules, employment, machines and supplies and materials consumption schedules. It contains also management scheme, assumptions of BIOZ plan and concept of construction site, taking into account the necessary calculations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Piotr Pakulski (FCE) Bartosz Piotr Pakulski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Technologia i organizacja wykonania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ustce przy ul. Polnej
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4348
Reviewers
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia robót budowlanych, organizacja budowy, przedmiar robót, składy brygad, sieć zależności, harmonogram
Keywords in English
technology works, organization of construction, bill of quantities, working brigades, network model of dependence, schedule
Abstract in Polish
Celem mojej pracy inżynierskiej było opracowanie projektu technologii i organizacji wykonania wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się w Ustce przy ul. Polnej. Podstawą do wykonania opracowania był projekt architektoniczno-budowalny obejmujący opis techniczny oraz rysunki budowlane. Praca składa się z czterech części: Pierwszą część stanowi opis techniczny budynku z podstawowymi informacjami o obiekcie takimi jak: usytuowanie, bilans powierzchni oraz użyte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Drugą częścią jest przedmiar robót ogólnobudowlanych stanowiący podstawę do określenia niezbędnych czynności wraz z ich pracochłonnością oraz wyliczeniem czasu poszczególnych robót. W trzeciej części znajduje się opis metod wykonania najistotniejszych robót ujętych w przedmiarze, warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz wyrównanie składów brygad roboczych. W czwartej części przedstawione są obliczenia czasów trwania robót, analiza wzajemnych powiązań czynności w postaci modelu sieci zależności, opracowanie harmonogramów budowlanych, zatrudnienia, pracy maszyn oraz dostaw i zużycia materiałów. W tym punkcie przedstawiony został również schemat kierownictwa, założenia planu BIOZ oraz koncepcja zagospodarowania placu budowy uwzględniająca niezbędne obliczenia.
File
  • File: 1
    praca inż - Pakulski Bartosz - 251920.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9417

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT13ef1d93e89e4a639a666297389c63dc/
URN
urn:pw-repo:WUT13ef1d93e89e4a639a666297389c63dc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page