Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt, optymalizacja oraz analiza wytrzymałościowa prostowodowego żurawia warsztatowego

Łukasz Mularzuk

Abstract

The subject of this paper is a design and structural analysis of a garage crane which uses SLM (straight line mechanism) as a four-bar linkage. Designed device is going to be used in a car workshop. Main purpose of this project is to design a device which meets special requirements and to reduce a safety factor to the minimal, acceptable level. As a result, mass of the device will be limited to the essential minimum. Project assumes using hydraulic cylinder available on the market. The main difficulty of the crane design is to ensure proper dimensions of the four-bar linkage so that the trajectory along which crane’s arm end moves is as close as possible to the straight line. The next step is to determine loads of crane’s elements as a function of hydraulic cylinder travel and optimization of cross section dimensions of every component while working under maximum load. The most important issue during design process of every lifting device is to guarantee operator’s safety. This is primary objective while the drastic mass minimization is far less important. Proper safety level can be achieved by multiplication of applied loads by established factor. The manufacturing of the device is not a subject of this work. The crane will be manufactured in the future according to this project and it will be a test of given statements and correctness of calculations. The Siemens NX8.5, MATLAB, ANSYS Workbench and MS Excel spreadsheet were used during the design process.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Mularzuk (WMEiL) Łukasz Mularzuk Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Projekt, optymalizacja oraz analiza wytrzymałościowa prostowodowego żurawia warsztatowego
Promotor
Michał Kowalik (WMEiL/ITLMS) Michał Kowalik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
16-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
80
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3532
Recenzenci
Michał Kowalik (WMEiL/ITLMS) Michał Kowalik Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Marek Matyjewski (WMEiL/ITLMS) Marek Matyjewski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
dźwignik, żuraw warsztatowy, prostowód
Słowa kluczowe w języku angielskim
garage crane, straight line mechanism
Streszczenie w języku polskim
Tematem poniższej pracy jest projekt oraz obliczenia wytrzymałościowe żurawia warsztatowego opartego na prostowodowym mechanizmie dźwigniowym. Urządzenie projektowane jest na potrzeby prac w rodzinnym warsztacie i musi spełnić specyficzne wymagania. Założeniem jest wykorzystanie gotowego siłownika hydraulicznego oraz dobór wymiarów elementów konstrukcji tak, aby współczynnik bezpieczeństwa przyjął najmniejszą, dopuszczalną wartość. W związku z powyższym masa urządzenia zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Największą trudnością projektu jest dobranie odpowiednich wymiarów mechanizmu kierującego w taki sposób, aby koniec ramienia podnośnika poruszał się po torze opisanym przez linię prostą. Kolejnym etapem jest wyznaczenie położeń poszczególnych członów, obciążenia elementów mechanizmu w funkcji skoku siłownika hydraulicznego oraz optymalizacja wymiarów. Najważniejszą kwestią w projektowaniu urządzeń dźwigowych jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. W procesie optymalizacji wymiarowej dźwignika drastyczna redukcja masy gra drugorzędną rolę, podczas gdy priorytetem jest uzyskanie odpowiednio dużej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Wykonanie urządzenia wykracza poza zakres niniejszej pracy. W przyszłości dźwignik zostanie wyprodukowany i będzie to ostateczny sprawdzian poprawności obliczeń i założeń projektowych. W trakcie realizacji projektu wykorzystano program do modelowania 3D – Siemens NX8.5, oprogramowanie MATLAB i ANSYS Workbench oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Łukasz Mularzuk.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9310

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT13dd1bda6ea949769e714dd667cf57f2/
URN
urn:pw-repo:WUT13dd1bda6ea949769e714dd667cf57f2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony