Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

3d objects position analyse system based on video sequence

Paweł Dominik Rudziński

Abstract

The aim of this work was to project and build a system for analyse 3D objects position. System has been written in client – server architecture. Server part consist of relational database and client part consist of client program which provides ability to analyse objects position. This work contains results of functional tests and system documentation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Dominik Rudziński (FEIT) Paweł Dominik Rudziński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do analizy położenia obiektów 3D na podstawie sekwencji wideo
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
104/16 (2218)
Reviewers
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
detekcja ruchu, sekwencja wideo, kamera, OpenCV
Keywords in English
motion detection, video sequence, camera, OpenCV
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie i napisanie systemu który wyznacza położenie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie sekwencji wideo. System został napisany w architekturze klient – serwer. Role serwera pełni relacyjna baza danych do zapisu wyników, natomiast rolę klienta pełni program klienta, w którym można wykonywać analizy położenia obiektów. W pracy zawarto projekt systemu, dokumentacje systemu oraz wyniki testów funkcjonalnych.
File
  • File: 1
    Paweł Dominik Rudziński - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13956

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT13bb49fdc52b4099a522bf029634cde8/
URN
urn:pw-repo:WUT13bb49fdc52b4099a522bf029634cde8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page