Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation and characterization of the alloy from the FeCoNiCrAl system

Mikołaj Aptacy

Abstract

Studies over high entropy alloys has started at the end of 20th century. It turn out that they do not behave in accordance with the principles for a conventional alloy properties slated. They unique properties makes them very promising group of materials. In this study investigated the influence of cooling rate during casting and annealing on structure and properties of Fe20Co20Ni20Cr20Al20 alloy. The alloy were casted in cylindrical shape with three different diameters 3mm, 6mm and 9mm. Their structures were examined by XRD. Size and shape of grain were estimated by the SEM observations. Using a set of EDS it was possible to examine distribution of elements. Finally microhardness was measured. The samples were annealed in 800°C by 8 hours. All the samples had bcc structure and cooling rate has no significant effect on it. The grain in the alloys exhibited dendritic shape. Segregation of alluminium and nickel in dendritic areas and segregation of iron and chrome in interdendritics areas were observed. The structure of the alloy after annealing was changed. Probably, annealing may lead to appearing of new phases that caused the increase of hardness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Aptacy (FMSE) Mikołaj Aptacy,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytworzenie i charakteryzacja stopu o wysokiej entropii z układu FeCoNiCrAl
Supervisor
Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002033
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
stopy o wysokiej entropii z układu FeCoNiCrAl, struktura, właściwości mechaniczne
Keywords in English
high entropy alloys from the FeCoNiCrAl system, structure, mechanical properties
Abstract in Polish
Stopy o wysokiej entropii zaczęto badać pod koniec XX. Okazało się że nie zachowują się one zgodnie z regułami stosowanymi do przewidywania właściwości klasycznych stopów. Ich niespotykane właściwości sprawiają, że jest to bardzo obiecująca grupa materiałów, nad którą warto prowadzić badania. W pracy zbadano wpływ szybkości chłodzenia przy odlewaniu, oraz wpływ wyżarzania na strukturę i właściwości stopu Fe20Co20Ni20Cr20Al20. Stop został odlany do form miedzianych o średnicach 3mm, 6mm i 9mm. Następnie przeprowadzono badania dyfrakcji rentgenowskiej, obserwację powierzchni stopów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, pomiary składu chemicznego w wybranych punktach i rozkład składu chemicznego za pomocą przystawki EDS w skaningowym mikroskopie elektronowym, oraz badanie mikrotwardości. Następnie próbki zostały wyżarzone przez 8 godzin w 800°C, po czym powtórzono wszystkie badania. Uzyskane wyniki wskazują że we wszystkich próbkach uzyskano strukturę RPC, a szybkość chłodzenia nie ma na nią znaczącego wpływu. Stop krystalizował dendrytycznie przy czym następowała lekka segregacja aluminium i niklu w obszarach dendrytycznych, oraz żelaza i chromu w obszarach między dendrytycznych. Struktura stopu po wyżarzaniu we wszystkich przypadkach uległa zmianie. Wyżarzanie najprawdopodobniej doprowadziło do pojawienia się nowych faz, które spowodowały wzrost twardości.
File
  • File: 1
    Mikołaj Aptacy praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8018

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1360a02aabce491aae56fb07df78478e/
URN
urn:pw-repo:WUT1360a02aabce491aae56fb07df78478e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page