Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE QUALITY IMPROVEMENT OF ARCHIVAL FOOTAGE

Dawid Dominiak

Abstract

This thesis presents a project and implementation of an application that carries out the task posed in the title of this work – the quality improvement of archival footage. The created application works with multimedia containers and provides a set of popular digital image processing operations. Implemented selected algorithms and operations allowing to acquire the desired characteristics from the image and defects reduction were implemented. On that account the source footage gains a feature of greater usefulness for the user. The application loads in the given input material and extracts the sequence of source frames. User-defined transformations are performed for each frame individually. The result sequence generated with the given parameters is written down to the media container selected by the user. The application has been designed with the use of the .NET technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Dominiak (FEIT) Dawid Dominiak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Poprawa jakości archiwalnych materiałów filmowych
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
17/16 (2131)
Reviewers
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
poprawa jakości filmów, cyfrowe przetwarzanie obrazu, C#, WPF, edytor obrazu, FFMpeg
Keywords in English
improving the quality of films, digital image processing, C#, WPF, image editor, FFMpeg
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt oraz implementacją aplikacji, realizującej postawione w tytule pracy zadanie – Poprawa jakości archiwalnych materiałów filmowych. Stworzona aplikacja współpracuje z kontenerami multimedialnymi oraz dostarcza zestaw wybranych operacji cyfrowego przetwarzania obrazu. Zaimplementowano wybrane algorytmy i operacje umożliwiające wydobycie z obrazu pożądanych cech oraz redukcję defektów, przez co wyjściowy materiał filmowy ma cechować się wyższą przydatnością dla użytkownika. Aplikacja wczytuje zadany materiał wejściowy oraz dokonuje ekstrakcji sekwencji ramek źródłowych. Wybrane przez użytkownika przekształcenia wykonywane są dla każdej klatki z osobna. Wynikowa sekwencja przy zadanych parametrach zapisywana jest do wybranego przez użytkownika kontenera multimedialnego. Aplikację zrealizowano przy użyciu technologii .NET
File
  • File: 1
    Dawid Dominiak_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9724

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT135bbf2abbe0456883996e532c0dd42f/
URN
urn:pw-repo:WUT135bbf2abbe0456883996e532c0dd42f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page