Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

COOPERATION OF THE PUBLIC SAFETY ANSWERING POINT WITH AN EMERGENCY AND PUBLIC SAFETY SERVICES

Artur Paweł Hynek

Abstract

The abstract Main aim of the thesis was introducing the cooperation of an emergency notification system with an emergency services. The cooperation is based on systems used in emergency notification process. The thesis consists of: introduction, four chapters and ending. First chapter describes essential aspects of the system and its basic assumptions. In the next chapter, Polish emergency services and public safety authorities have been characterized. The third chapter presents computerized system created for the emergency notification system. The last chapter describes how the emergency notification process works. Based on the studies it can be concluded , that among the main tasks of an emergency medical services there are: as soon as possible arrival of an emergency services at the accident place, providing opportunities for quick notification about an accident, selection of an appropriate rescue operations, providing a transport to the nearest hospital. Public safety answering point deals with: cooperation in the rescue operations with the qualified experts, emergency calls service, using the wire and radio communication, registration an emergency calls.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Artur Paweł Hynek (FASS) Artur Paweł Hynek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Współdziałanie centrum powiadamiania ratunkowego ze służbami publicznego bezpieczeństwa i ratownictwa
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Centrum powiadamiania ratunkowego, system powiadamiania ratunkowego, zgłoszenie alarmowe, wezwanie alarmowe, służby ratownicze, współdziałanie, pomoc.
Keywords in English
Public safety answering point, emergency notification system, emergency services, cooperation, emergency call.
Abstract in Polish
Streszczenie Celem głównym pracy było przedstawienie współpracy systemu powiadamiania ratunkowego ze służbami ratowniczymi w oparciu o systemy wykorzystywane w procesie zgłoszenia alarmowego. Praca składa się z: wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale przybliżono istotę systemu powiadamiania ratunkowego oraz jego podstawowe założenia. W kolejnym scharakteryzowano służby ratownicze i organy publicznego bezpieczeństwa w Polsce. W trzecim rozdziale przedstawiono system informatyczny powiadamiania ratunkowego. Natomiast w ostatnim zaprezentowano proces zgłoszenia alarmowego oraz jego obsługi. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wśród głównych zadań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego można wyróżnić: możliwie szybkie przybycie na miejsce wypadku lub zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego, zapewnienie możliwości natychmiastowego wezwania pomocy, podjęcie właściwych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, zapewnienie transportu medycznego dostosowanego do potrzeb oraz przyjęcia poszkodowanego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Organizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego uwzględnia: współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa i ochrony ludności, obsługę połączeń alarmowych, korzystanie z łączności przewodowej oraz radiowej, rejestrację korespondencji telefonicznej na numerach alarmowych oraz korespondencji radiowej.
File
  • File: 1
    ARTUR HYNEK PRACA DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5756

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT132123453dd348ac8e61db5e76484c03/
URN
urn:pw-repo:WUT132123453dd348ac8e61db5e76484c03

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page