Remote Reprogramming of DSP Processor

Marcin Lula

Abstract

Abstract In this thesis there have been introduced methods of remote reprogramming of microprocessors from TMS32OF2Sx family through RS-232 link. First part incl.udes theoretical basics concerning discussed issue. Intel hex file format, Windows Api services for RS-232 port and boot algorithm of signal processor from 5Cl-A link can be found in that description. In next paragraph there is a review of existing soflware used for DSP reprogramming. In successive part of thesis discussed issue have been defined and specify. Functional and non-functional requirements and use cases for project have been created. The description of ProgramatorRS computer program have been placed in next paragraph which includes class diagrams and detailed explanations for application modules. Last part is result description and thesis summary.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Marcin Lula (FEIT / IN)
Marcin Lula,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishZdalne reprogramowanie procesora DSP
Supervisor Henryk Kowalski (FEIT / IN)
Henryk Kowalski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000948
Keywords in PolishDSP, reprogramowanie, RS-232
Keywords in EnglishDSP, programming, RS-232
Abstract in PolishW pracy tej przedstawiono metody zdalnego reprogramowania procesorów z rodziny TMS32OF28x poprzez lącze RS-232. Pierwsza część pracy zawiera podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zagadnienia. W opisie tym można znaleźć infonnacje na temat plików w formacie Intel hex, informacje o Api Windows do obsługi łącza RS-232 oraz algorytm bootowania procesora sygnałowego z łącza Sd-A. W kolejnym rozdziale znajduje się przegląd istniejących programów realizujących reprogramowanie procesora DSP. Wśród nich przedstawione są2 programy wchodzące w skład projektu Code-Skin. W następnej części pracy sformułowano i uściślono problematykę rozważanego zagadnienia. Zdefiniowano wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz przypadki użycia dla projektu który powstał w ramach tej pracy. W kolejnym rozdziale umieszczony został opis budowy programu ProgramatorRS. Zawiera on diagramy klas i szczegółowe objaśnienie modulów programu. Ostatnią częścij est opis rezultatów i podsumowanie całej pracy.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?