Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobi Park&Ride a tool for "Park&Ride" service users

Daniel Wasilewski

Abstract

The aim of the work is to create a comprehensive tool supporting drivers using the "Park & Ride" service, which is offered by the Warsaw city. The solution was created using the latest technologies that ensure its high quality. The created platform includes: REST application server, database, mobile application, web application and Web API server simulating the operation of the interface providing the occupancy status of the "Park and Ride" car parks. The final effect of the solution is to provide the comfort to people using the mentioned service. Apart from the presentation of the solution, available functionalities and system architecture, this work contains an analysis of similar solutions that exist on the market. Technologies that were used to implement the platform were also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Wasilewski (FEIT) Daniel Wasilewski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobi Park&Ride - narzędzie dla korzystających z usługi "Parkuj i Jedź"
Supervisor
Marcin Kowalczyk (FEIT) Marcin Kowalczyk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Kowalczyk (FEIT) Marcin Kowalczyk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
GPS, Google Maps, Android, baza danych, usługa Park&Ride, aplikacja mobilna
Keywords in English
GPS, Google Maps, Android, database, Park&Ride service, mobile application
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie kompleksowego narzędzia wspomagającego kierowców korzystających z usługi „Parkuj i Jedź”, którą posiada w swojej ofercie miasto stołeczne Warszawa. Rozwiązanie stworzono z wykorzystaniem najnowszych technologii, które zapewniają wysoką jego jakość. W skład stworzonej platformy wchodzą: serwer aplikacyjny REST, baza danych, aplikacja mobilna, aplikacja internetowa oraz serwer Web API symulujący działanie interfejsu udostępniającego stan zajętości parkingów „Parkuj i Jedź”. Docelowym efektem powstania rozwiązania jest zapewnienie komfortu korzystającym z wspomnianej usługi. Praca ta oprócz prezentacji rozwiązania, dostępnych funkcjonalności oraz architektury systemu zawiera analizę rozwiązań podobnych, które istnieją na rynku. Zaprezentowane zostały również technologie, które posłużyły wykonaniu platformy.
File
  • File: 1
    277265_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT12f54dfc9edc40e3805138223613201d/
URN
urn:pw-repo:WUT12f54dfc9edc40e3805138223613201d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page