Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of laboratory workstation for filtration research

Albert Adrian Kalwas

Abstract

The aim of this engineer’s thesis is the design of the laboratory workstation for liquid filtration research. For this purpose the programme Autodesk – Inventor was used. The designed workstation allows to study the process of cake filtration. Thanks to transparent elements of the filter, it is possible to observe longitudinally the accretion of the filter cake. The workstation is equipped with the differential pressure gauge, which allows to read the pressure loss of liquid flowing through the filter cake. The workstation is equipped with the immersion pump working in a closed system. The use of the frequency inverter allows smooth adjustment of rotational speed of the pump shaft, and consequently it allows infinitely variable adjustment of the liquid flow. The value of the flow can be read by means of the ultrasonic flow meter equipped with the non-invasive clamp-on transducers mounted on the pipeline. The project of the workstation has been based on the fluid-flow and strength calculations. To the thesis there are enclosed the working and assembly drawings, and also the technical documentation of used measuring devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Albert Adrian Kalwas (FCEMP) Albert Adrian Kalwas,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania filtracji
Supervisor
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
filtracja cieczy, filtracja plackowa, obliczenia przepływowe, obliczenia wytrzymałościowe, analiza wytrzymałościowa, stanowisko laboratoryjne, placek filtracyjny, filtr, przegroda filtracyjna
Keywords in English
fluid filtration, cake filtration, fluid-flow calculations, strength calculations, strength analysis, laboratory workstations, filter cake, filter, filter media
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie stanowiska laboratoryjnego służącego do badania filtracji cieczy. Do tego celu posłużono się programem firmy Autodesk – Inventor. Zaprojektowane stanowisko pozwala na zbadanie procesu filtracji plackowej. Dzięki przezroczystym elementom filtra możliwe jest zaobserwowanie narastania placka filtracyjnego w czasie. Manometr różnicowy, w który stanowisko jest wyposażone, pozwala na odczyt wartości strat ciśnienia przepływającej cieczy przez placek filtracyjny. Stanowisko wyposażone jest w pompę zanurzeniową pracującą w układzie zamkniętym. Zastosowanie falownika pozwala na płynną regulację prędkości obrotowej wału pompy, a co za tym idzie umożliwia bezstopniową regulację strumienia przepływającej cieczy. Wartość strumienia przepływu odczytuje się za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego wyposażonego w sondy bezinwazyjne, montowane na rurociągu. Projekt stanowiska został oparty na obliczeniach przepływowych oraz wytrzymałościowych. Do pracy dołączone są rysunki wykonawcze i złożeniowe oraz dokumentacja techniczna zastosowanych urządzeń pomiarowych.
File
  • File: 1
    245708_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8171

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT12e492de9e174e6ca3f65940ae2f5d9c/
URN
urn:pw-repo:WUT12e492de9e174e6ca3f65940ae2f5d9c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page