Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prowadzenie monitorowania przemieszczeń komina przemysłowego

Julia Zarębska, Karolina Katarzyna Wyszkowska

Abstract

Celem pracy było zbadanie przemieszczeń komina przemysłowego znajdującego się na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. W eksperymencie skupiono się na przemieszczeniach poziomych wywołanych w szczególności wpływem temperatury konstrukcji i wiatru na zmiany geometryczne obiektu. Pomiar polegał na monitorowaniu reflektora znajdującego się na trzonie komina, przy użyciu tachimetru Leica TCRP 1201+, podczas trzech dni różniących się warunkami atmosferycznymi. W części teoretycznej opisano czynniki wpływające na wychylenia budowli wieżowych oraz metody pomiaru tych obiektów. Zawarte zostały również informacje związane z pracami geodezyjnymi dotyczącymi badania wychyleń budowli wysmukłych. Następnie przeprowadzono analizę dokładności konstrukcji pomiarowej i opracowano wyniki obserwacji. Przemieszczenia monitorowanego punktu, znajdującego się na trzonie komina, zostały opisane i przedstawione na wykresach. W rezultacie otrzymano wielkość wpływu nasłonecznienia oraz wiatru na badany obiekt, podczas wykonywanych pomiarów. Budowla na skutek nagrzewania się przez promienie słoneczne nieznacznie wychyla się w kierunku przeciwnym do ich padania, natomiast w wyniku działania porywów wiatru trzon komina wprawiany jest w drgania.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julia Zarębska (FGC) Julia Zarębska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Karolina Katarzyna Wyszkowska (FGC) Karolina Katarzyna Wyszkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
komin, przemieszczenie, wychylenie, monitoring, warunki atmosferyczne
File
  • File: 1
    Praca inżynierska- Karolina Wyszkowska, Julia Zarębska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4805

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT12b9678a58d940c7b9a577f1c0d0434e/
URN
urn:pw-repo:WUT12b9678a58d940c7b9a577f1c0d0434e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page