Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of mortgage loans in bank operations on the example of Bank Millennium S.A

Kamila Dymowska

Abstract

The subject of the work is „The role of mortgage loans in bank’ s operations on the example of Bank Millennium SA.” The aim of the work is to present the size of mortgage loans in bank operations on the example of Bank Millennium SA. The work consists of three chapters. In the first chapter, information, relating to the evolution of the banking system and its development into a two-tier system in banking was presented. There is also description of the function of the Central and commercial banks. You can also find there the essence and types of loans as well as the criteria for their classification. The second chapter refers to mortgage loans and to the history of mortgage banking in the world and in Poland. In the third chapter, the history and general characteristics of Bank Millennium and the number of loans granted by this bank was presented. It includes the size and dynamics of loans granted by Bank Millennium. There were also shown mortgage loans granted by this bank.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Dymowska (CESS) Kamila Dymowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola kredytów hipotecznych w działalności banku na przykładzie Banku Millenium S.A
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bank, bankowość, Bank Centralny, kredyt, kredyt hipoteczny, zdolność kredytowa, Bank Millennium S.A.
Keywords in English
Bank, banking, Central bank, credit, mortgage, creditworthiness, Bank Millennium S.A.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Rola kredytów hipotecznych w działalności banku na przykładzie Banku Millennium SA.” Celem pracy jest przedstawienie skali kredytów hipotecznych w działalności banków na przykładzie Banku Millennium SA. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte zostały informacje odnoszącą się do ewolucji systemu bankowego oraz jego ukształtowania do systemu dwuszczeblowego w bankowości. Przedstawiono funkcję Banku Centralnego oraz funkcję banków komercyjnych. Ukazana została istota oraz rodzaje kredytów, a także kryteria ich klasyfikacji. W drugim rozdziale odniesiono się do kredytów hipotecznych oraz do historii bankowości hipotecznej na świecie i w Polsce. W trzecim rozdziale przedstawiona została historia oraz ogólna charakterystyka Banku Millennium z uwzględnieniem ilości kredytów udzielonych przez ten bank. Zaprezentowane zostały wielkość i dynamika kredytów udzielonych przez Bank Millennium, ze szczególnym wyróżnieniem kredytów hipotecznych.
File
  • File: 1
    Kamila_Dymowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26748

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT12b4d857e9ca4042a8124651bf730302/
URN
urn:pw-repo:WUT12b4d857e9ca4042a8124651bf730302

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page