Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the single-girder gantry crane at a maximal capacity 5T

Krzysztof Zbigniew Rosiek

Abstract

This engineering thesis describes Project of the single-girder gantry crane at a maximal capacity 5t. It consist of descriptions and calculations of individual design steps starting from wire rope mechanism, lifting mechanism, crane trolley driving mechanism ending on analytics of gantry crane construction and crane trolley construction. Design assumptions were based on existing structures, standards and requirements described in literature which this thesis is based on. The division of cranes and gantries was included in graduation work as well as the process of selecting the group of intensities on which the size strength and duration of the designed crane depends. Every design step regarding the selection of mechanism elements was supported by the necessary calculations. A strength analysis was carried out for the designed elements. The drum shaft has been tested analytically for strength and fatigue strength. The crane trolley frame and gantry crane support were examined using the finite element method in the computer program ANSYS. Whole project was modeled using computer aided design program NX. This thesis also includes an executive drawing of the drum and an assembly drawing of the crane trolley. The completed design is a starting point for further improvements such as weight reduction, reduction of construction costs and provision of drive for the whole structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Zbigniew Rosiek (FPAE) Krzysztof Zbigniew Rosiek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt suwnicy bramowej jednodźwigarowej o udźwigu maksymalnym 5T
Supervisor
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
83+rysunki
Internal identifier
MEL; PD-5160
Reviewers
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
dźwignice, suwnica bramowa, NX, projektowanie, MES
Keywords in English
cranes, gantry crane, NX, designing, FEM
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera projekt suwnicy bramowej jednodźwigarowej o udźwigu maksymalnym 5t. Praca zawiera opisy i obliczenia poszczególnych kroków projektowych poczynając od mechanizmu linowego, mechanizmu podnoszenia, mechanizmu jazdy wózka kończąc na rozważaniach dotyczących konstrukcji wózka i konstrukcji wsporczej suwnicy. Założenia konstrukcyjne projektu zostały oparte na podstawie istniejących konstrukcji, norm oraz wymogów opisanych w literaturze na których ta praca bazuje W pracy został zawarty podział dźwignic oraz suwnic. Opisano proces doboru grupy natężeń od których zależy wielkość, wytrzymałość i czas trwania konstruowanej dźwignicy. Każdy krok projektowy dotyczący doboru elementów został poparty niezbędnymi obliczeniami. Dla zaprojektowanych elementów przeprowadzono analizę wytrzymałościową. Wał bębna został sprawdzony analitycznie pod kątem wytrzymałości oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Rama wózka suwnicy oraz konstrukcja wsporcza suwnicy zostały zbadane przy użyciu metody elementów skończonych w programie ANSYS. Cały projekt został zamodelowany przy użyciu programu NX wspomagającego projektowanie inżynierskie. Praca zawiera również rysunek wykonawczy wału bębna oraz rysunek złożeniowy wózka suwnicy. Wykonany projekt stanowi punkt wyjścia do dalszych udoskonaleń takich jak, zmniejszenie masy, zredukowanie kosztów konstrukcji oraz zapewnienie napędu jazdy całej konstrukcji.
File
  • File: 1
    276351-Krzysztof_Rosiek_-_Inżynierka_wersja_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT129a63b4f4134feb81574252a6b5a187/
URN
urn:pw-repo:WUT129a63b4f4134feb81574252a6b5a187

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page