Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of analysis module software for the gas system of the TOF/MPD detector

Michał Józef Staniszewski

Abstract

The main aspect of this diploma thesis was to design and develop software allowing for analysis of gas impurities from selected points of the Gas System, being part of the TOF (Time-of-Flight) system in the MPD detector (Multi-Purpose Detector). The MPD detector is a part of the NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) experimental complex in JINR (Joint Institute for Nuclear Research). Aim of this complex is to study properties of nuclear matter in the region of the maximum baryonic density. The principle of operation, construction, diagrams and possible modes of operation of the Analyzer module is presented. The main purpose is to control the quality of gas flowing at selected points in the Gas System in terms of the amount of water and oxygen contamination. The LabVIEW environment was used to develop the control software for the analyzer module. The program consists of two parts – first the user interface, which allows one to operate the module and present analyzed values on the screen. The second part communicates with connected devices, using programmed drivers, controls whole module and sends analysis results to the user interface. The summary describes the goals and possible further development of the software that controls the analyzer module.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Józef Staniszewski (FP) Michał Józef Staniszewski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Przygotowanie oprogramowania sterującego modułem analizatora zanieczyszczeń w systemie gazowym detektora TOF/MPD
Supervisor
Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Daniel Dąbrowski (FP) Daniel Dąbrowski,, Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Moduł analizatora, System Gazowy, detektor gazowy, maszyna stanów, Analysis, TOF, Time-of-Flight, MPD, Multi-Purpose Detector, NICA
Keywords in English
Analysis Module, Analysis, Gas System, TOF, Time-of-Flight, MPD, Multi-Purpose Detector, NICA, Gas Detector, State Machine
Abstract in Polish
Głównym aspektem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie oraz przygotowanie oprogramowania umożliwiającego analizę zanieczyszczeń gazu z wybranych punktów Systemu Gazowego, który jest częścią układu TOF (Time-of-Flight) w detektorze MPD (Multi-Purpose Detector). Detektor MPD jest częścią kompleksu eksperymentalnego NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) w JINR (Joint Institute for Nuclear Research). Jednym z celów powstania tego kompleksu jest badanie właściwości materii jądrowej w obszarze największej gęstości barionowej. Przedstawiono zasadę funkcjonowania, budowę, schematy oraz możliwe tryby działania modułu Analizatora, którego celem jest kontrola jakości gazu przepływającego w wybranych punktach Systemu Gazowego, pod względem ilości cząsteczek wody i tlenu. Do utworzenia oprogramowania sterującego modułem analizatora wykorzystano środowisko LabVIEW. Program składa się z dwóch części – pierwszej, interfejsu użytkownika, która pozwala na ingerencje operatora w działanie modułu oraz wyświetlanie analizowanych wartości na ekranie. Druga część komunikuje się z podłączonymi urządzeniami za pomocą napisanych sterowników, kontroluje pracę modułu oraz przesyła dane wynikowe do interfejsu użytkownika. W podsumowaniu opisano zrealizowane cele oraz możliwy dalszy rozwój utworzonego oprogramowania, sterującego modułem analizatora.
File
  • File: 1
    1110177.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27209

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1299fe8b2e444f6490e6d083959105d1/
URN
urn:pw-repo:WUT1299fe8b2e444f6490e6d083959105d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page