Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reconstruction of the intersection of Inowłodzka, św. Marka, Marii Skłodowskiej-Curie in Opoczno

Paweł Wójcik

Abstract

The aim of the work is to do the concept of reconstruction of the intesection of Inowłodzka, św. Marka, Marii Skłodowskiej-Curie i Opoczno, whose task will be to improve safety. The above-mentioned intersection is located in Opoczno and connects the provincial road No. 726 with the municipal road No. 107405E. Before starting work, materials necessary for further work were collected, thus information about - intersection geometry, - traffic volume and structure, - development of adjacent areas to the intersection, - horizontal and vertical marking, - numer of the traffic events within the intersection The materials come from the Poviat Starosty in Opoczno, the Poviat Command in Opoczno and from the field inventory. Choosing the way of reconstruction of the intersection, the focus was on the designed solution to have possitive impact on the traffic safety in the first place. Based on the results of the General Traffic Measurements of 2015, a traffic category was selected that served to choose the road construction solution. Measurements of traffic weremade, which were used to determine the intersection capacity in the current shape and the planned roundabout. Visibility has been checked, which i san important parameter in improving safety, which is the biggest crossover problem. Passability was also checked using the AutoTURN program. For this purpose, one of the vehicles form program’s libraries was used, the dimensions of which corresponded to standard tractor units with trailers moving across Europe The results of the works are satisfactory. The implement concept will primarily have a positive impact on traffic safety, will significantly reduce the speed of cars passing the road, which will result in a smaller numer of road accidents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wójcik (FCE) Paweł Wójcik,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Przebudowa skrzyżowania ulic Inowłodzka, św. Marka, Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
Supervisor
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
44+załączniki
Internal identifier
DIL-5350
Reviewers
Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Rondo, skrzyżowanie, przepustowość, przejezdność, widoczność
Keywords in English
roundabout, intersection, throughput, passability, visibility
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Inowłodzkiej, Marii Skłodowskiej Curie i św. Marka, której zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa. Wyżej wymienione skrzyżowanie znajduje się w Opocznie i łączy drogę wojewódzka nr 726 z drogą gminną nr 107405E Przed rozpoczęciem pracy zgromadzono materiały niezbędne do dalszej pracy, a więc informacje o: - geometrii skrzyżowania, - natężeniu i strukturze ruchu, - zagospodarowaniu terenów przyległych do skrzyżowania, - oznakowaniu poziomym i pionowym, - liczbie zdarzeń drogowych w obrębie skrzyżowania. Materiały pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Opocznie, Komendy Powiatowej w Opocznie oraz z inwentaryzacji terenowej. Wybierając sposób przebudowy skrzyżowania skupiono się na tym, aby zaprojektowane rozwiązanie wpłynęło przede wszystkim w pozytywny sposób na bezpieczeństwo ruchu. Na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku wyznaczono kategorię ruchu, która posłużyła do wyboru rozwiązania konstrukcji drogi. Wykonano pomiary ruchu, które wykorzystano do wyznaczenia przepustowości skrzyżowania w obecnym kształcie, oraz projektowanego ronda. Dokonano sprawdzenia widoczności, co jest ważnym parametrem przy poprawie bezpieczeństwa, które jest największym problemem skrzyżowania. Sprawdzono również przejezdność za pomocą programu AutoTURN. Użyto w tym celu jednego z pojazdów z bibliotek programu, który wymiarami odpowiadał standardowym ciągnikom siodłowym z naczepą poruszającym się po Europie. Wyniki prac są zadowalające. Wykonana koncepcja przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu, znacznie zredukuje prędkość samochodów przejeżdżających drogą wojewódzką, co zaowocuje mniejszą liczbą zdarzeń drogowych. Projektowana koncepcja spowoduje też usprawnienie ruchu.
File
  • File: 1
    praca-inż-Wójcik-Paweł-276672.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31075

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1299084beeae40938ab4c70d7c8f80c0/
URN
urn:pw-repo:WUT1299084beeae40938ab4c70d7c8f80c0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page