Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Videotachimetr IS03 w pomiarach geodezyjnych realizowanych zdalnie

Mariusz Misiak, Tobiasz Opiela

Abstract

Niniejsza praca została napisana w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo- Kontrolnych Politechniki Warszawskiej. Jej celem było przedstawienie możliwości zastosowania videotachimetru Topcon IS03 w pomiarach geodezyjnych realizowanych zdalnie. Zadanie to zostało przeprowadzone na przykładzie inwentaryzacji fragmentu elewacji budynku przy wykorzystaniu możliwości bezprzewodowej kontroli nad instrumentem. Eksperyment pomiarowy opierał się na wykonaniu pomiarów czterema metodami dostępnymi w programie Image Master, służącym do komunikacji pomiędzy komputerem a videotachimetrem. Dane pozyskane w wyniku zastosowania każdej z metod zostały również opracowane w dedy-kowanym do tego instrumentu oprogramowaniu Topcon Image Master. Na punktach stworzone zostały siatki trójkątów, które po nałożeniu tekstury posłużyły do analizy właściwego odwzorowania fragmentu elewacji poddanej pomiarom inwentaryzacyjnym. Następnie zbiory punktów każdej z metod zostały wyeksportowane do programu kalkulacyjnego Microsoft Excel, w którym wyliczone zostało równanie płaszczyzny odniesienia. Kolejnym krokiem było wyliczenie odchyłek pomiędzy punktami pomierzonymi a wyliczoną płaszczyzną. Wizualizacja tej części opracowania została wykonana w pro-gramie CloudCompare. Po przeprowadzeniu założonych eksperymentów stwierdzono, że możliwość zdalnej realizacji pomiarów jest znacznym ułatwieniem dla użytkownika. Zwiększa wygodę obsługi instrumentu i poz-wala wykonywać zadania geodezyjne w miejscach trudno dostępnych dla operatora. Analizy wyników inwentaryzacji pozwoliły dojść do wniosku, że w przypadku elementów o mało skomplikowanej strukturze zastosowanie pomiarów manualnych jest optymalnym rozwiązaniem ze względu na stosunkowo niewielką liczbę i łatwość identyfikacji punktów. Natomiast dla obiektów o złożonych kształtach dobrym wyjściem wydaje się wykorzystanie możliwości skaningu automatycznego, który dzięki mnogości obserwacji pozwoli na jego dokładne zamodelowanie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Misiak (FGC) Mariusz Misiak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Tobiasz Opiela (FGC) Tobiasz Opiela,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
videotachimetr, pomiar zdalny, inwentaryzacja, skaning
File
  • File: 1
    1024674 1024681.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT124b9f35b5e84769a9fa3f4d46d21ce7/
URN
urn:pw-repo:WUT124b9f35b5e84769a9fa3f4d46d21ce7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page