Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of influence of weather conditions on possibility of landing

Mateusz Łukasik

Abstract

The first chapter of work contains profile and evaluation of weather conditions, witch affect the efficiency and safety of air operation. The profile includes descriptions, illustrations and influence of weather conditions on possibility of landing. The analysis describes weather condition associated with the activity of wind, visibility restrictions and storm activity . The second chapter conteins analysis of meteorological profile for John Paul II International Airport Kraków–Balice. Weather at the airport area, on which the final phase of the flight takes place requires analysis of the climate, especially elements which can determinate threat for safety of the air traffic. Analysis was performed on meteorological observations from 2010-2014. Analysis contains information about the frequency of adverse weather condition in the area of the airport, and their changeabilities during the year. Additionally with the help of the wind rose and of the usability factor checked whether runway location guaranteed the continuity in air operations. The knowledge of dangerous phenomena, their influence on aircraft and also frequency of their occurrence on airport will allow to prepare and to realize operations, keeping punctuality and safety. The third chapter is about profile and evaluation of the navigational equipment, and also its influence on the approach to the landing in the difficult atmospheric conditions. At Krakow airport are available radio navigation systems like ILS and DVOR / DME. In addition, there is a precision approach path indicator (PAPI). The fourth chapter is a proposal of changes that can improve the functioning of the airport during difficult weather conditions. After considering conditions of the visibility at Krakow airport it is decided to suggest increasing the ILS category and the implementation of A-SMGCS.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Łukasik (FT) Mateusz Łukasik,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wpływu warunków meteorologicznych na możliwość wykonania operacji lądowania
Supervisor
Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
lądowanie, warunki meteorologiczne, radionawigacja, samolot, wiatr, widzialność
Keywords in English
landing, weather conditions, radionavigation, plane, wind, visability
Abstract in Polish
Pierwszy rozdział pracy zawiera charakterystykę i ocenę warunków meteorologicznych, które wpływają na sprawność i bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Przedstawiona charakterystyka zawiera opis, materiały ilustracyjne oraz wpływ zjawisk meteorologicznych na możliwość wykonania operacji lądowania. Opisane zostały zjawiska związane z działalnością wiatru, ograniczeniami widzialności oraz działalnością burzową. W drugim rozdziale pracy wykonano analizę charakterystyk meteorologicznych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Pogoda w okolicy lotniska, na którym odbywa się końcowa faza lotu wymaga analizy klimatu, a szczególnie elementów które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Analiza została wykonana na podstawie obserwacji meteorologicznych z lat 2010-2014. Zawiera ona informacje o częstości występowania zjawisk niekorzystnych w rejonie lotniska oraz ich zmienności w ciągu roku. Dodatkowo za pomocą róży wiatrów i wskaźnika używalności lotniska sprawdzono czy położenie drogi startowej zapewnia ciągłość w prowadzeniu operacji lotniczych. Znajomość niebezpiecznych zjawisk, ich wpływu na statek powietrzny, a także częstości ich występowania w obrębie lotniska pozwoli przygotować i realizować operacje zachowując jednocześnie punktualność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo i powodzenie wykonywanych operacji lotniczych stosuje się szereg środków technicznych pozwalających w dużym stopniu na zapobieganie skutkom stwarzanym przez ograniczenia warunków pogodowych. W trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykę i ocenę wyposażenia nawigacyjnego, a także jego wpływ na podejście do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Na krakowskim lotnisku dostępne są systemy radionawigacyjne ILS i DVOR/DME. Dodatkowo znajduje się tam system wskazania ścieżki podejścia PAPI. W czwartym rozdziale znajduje się propozycja zmian jakie można wprowadzić w celu poprawy funkcjonowania portu lotniczego w czasie trudnych warunków atmosferycznych. Po uwzględnieniu warunków widzialności panujących na krakowskim lotnisku zaproponowano podwyższenie kategorii ILS oraz wprowadzenie systemu A-SMGCS.
File
  • File: 1
    Mateusz Łukasik - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9498

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1218c90f0d234fb09c2b11b252b2b794/
URN
urn:pw-repo:WUT1218c90f0d234fb09c2b11b252b2b794

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page