Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptive system of wireless powwer supply for biological implants

Karol Sucharski

Abstract

The project is a part of an optogenetic experiment which studies a behavioral of mice, stimulates by a light on photosensitive cells in their bodies. The goal of the project is a design of a PCB board which can generate a high frequency signal which can supply wirelss implants and control the power transfer with continuous generator frequency adjustment. The generator is controlled by a microcontroller programmed by the author.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Sucharski (FEIT/PE) Karol Sucharski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Adaptacyjny system zasilania bezprzewodowego do implantów bilogicznych
Supervisor
Ryszard Romaniuk (FEIT/PE) Ryszard Romaniuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Abramowicz (FEIT/PE) Adam Abramowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ryszard Romaniuk (FEIT/PE) Ryszard Romaniuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Optogenetyka, bezprzewodowe zasilanie, adaptacyjny układ zasilania
Keywords in English
optogenetics, wireless power supply, adaptive power supply
Abstract in Polish
Projekt jest częścią eksperymentu behawioralnego, którego celem jest badanie zależności pomiędzy selektywną stymulacją mózgu a zachowaniami społecznymi gryzoni. Głównym założeniem projektu jest opracowanie modułu elektronicznego, którego zadaniem jest zapewnienie stabilnego zasilania bezprzewodowego implantów umieszczonych w ciałach zwierząt.
File
  • File: 1
    Adaptacyjny_system_zasilania_bezprzewodowego_do_implantow_biologicznych_Praca_inzynierska_Karol_Sucharski_1023995.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36108

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT11e086936b1c4539957795084a0c4a92/
URN
urn:pw-repo:WUT11e086936b1c4539957795084a0c4a92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page