Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ombudsman

Klaudia Anna Konieczna

Abstract

Presented Bachelor Thesis in a collective manner presents the terminology of the institution and the basic issues related to the position of the political system of the Ombudsman . The Bachelor Thesis is divided into three chapters . The first one is dedicated to the presentation of the origin and functioning of the Ombudsman in the world and in Poland. The second chapter presents the organization and powers of the Ombudsman , and the third chapter is shown the activity of the Ombudsman for the observance of the principle of equal treatment as an example of protecting the human and citizen rights and freedoms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Anna Konieczna (FASS) Klaudia Anna Konieczna,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rzecznik Praw Obywatelskich
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Rzecznik, człowiek, obywatel, prawa, wolności
Keywords in English
Ombudsman, man , citizen, rights, freedoms
Abstract in Polish
Zaprezentowana praca w sposób zbiorczy przedstawia terminologię omawianej instytucji oraz podstawowe zagadnienia związane z pozycją ustrojową Rzecznika Praw Obywatelskich. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy z nich jest poświęcony przedstawieniu genezy i funkcjonowaniu Ombudsmana na świecie i w Polsce. Drugi rozdział prezentuje organizację i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast w rozdziale trzecim jest ukazana działalność Ombudsmana na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania jako przykład ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.
File
  • File: 1
    Konieczna K.- praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13086

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT11ad8ef853514d6ab5d936c4a07ccb0c/
URN
urn:pw-repo:WUT11ad8ef853514d6ab5d936c4a07ccb0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page