Applet for simulating continuous and discontinuous percolation

Bartłomiej Andrzej Łebkowski

Abstract

This thesis focuses on description of applet, which was prepared for visualization, in real time, percolation transition in random networks. With the help of this application one can simulate classical percolation, in the so-called classical random graphs (also known as ER graphs), as well as accelerated and delayed percolation. Thesis contains exact description of the program interface, way it works and algorithms that have been implemented. Detailed description of the physical model of inter-node interactions that underlie this application is also provided. This physical model allows to visualize percolation phenomena in an effective way. In addition, thesis also contains description of percolation transition as the second order phase transition and definitions of accelerated and delayed percolation.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Bartłomiej Andrzej Łebkowski (FP)
Bartłomiej Andrzej Łebkowski,,
- Faculty of Physics
Title in PolishStworzenie apletu do wizualizacji zjawiska perkolacji ciągłej i nieciągłej
Supervisor Agata Fronczak (FP / PCSD)
Agata Fronczak,,
- Physics of Complex Systems Divison

Certifying unitFaculty of Physics (FP)
Affiliation unitPhysics of Complex Systems Divison (FP / PCSD)
Study subject / specialization, Fizyka Techniczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date23-02-2017
Issue date (year)2017
Reviewers Tomasz Pietrzak (FP / SSID)
Tomasz Pietrzak,,
- Solid State Ionics Division
, Agata Fronczak (FP / PCSD)
Agata Fronczak,,
- Physics of Complex Systems Divison
Keywords in Polishperkolacja, perkolacja nieciągła, perkolacja opóźniona, perkolacja przyspieszona, przemiana fazowa ciągła, zjawiska krytyczne, sieci przypadkowe, grafy ER, symulacje numeryczne, aplet, wizualizacja
Keywords in Englishpercolation, discontinuous percolation, accelerated percolation, delayed percolation, continuous phase transition, critical phenomenon, random networks, ER graphs, numerical simulation, applet, visualization
Abstract in PolishPraca skupia się na opisie apletu, który służy do wizualizacji w czasie rzeczywistym zjawiska perkolacji w sieciach przypadkowych. Symulowane jest zarówno zjawisko perkolacji klasycznej, w tzw. klasycznych grafach przypadkowych znanych również jako grafy ER, jak i perkolacji przyspieszonej oraz opóźnionej. W pracy zamieszczono dokładny opis interfejsu programu, sposobu jego działania oraz algorytmów, jakie zostały w nim zaimplementowane. W szczególności, dokładnie opisano wykorzystany w aplikacji fizyczny model oddziaływań między węzłami sieci, który pozwala w efektywny sposób wizualizować badane zjawisko. Ponadto, w pracy opisano samo zjawisko perkolacji jako przemiany fazowej drugiego rodzaju oraz omówiono pojęcia perkolacji opóźnionej i przyspieszonej.
File
thesis.pdf 728.77 KB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 16956

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?