Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software development for spatial analysis of EM radiation in range of 8 µm – 14 µm based on FLIR LEPTON

Aleksander Andrzej Jacukowicz

Abstract

The maximum radiation emission for objects with a temperature of 20 °C to 80 °C is in the far infrared range. It is invisible to a human eye. By examining the intensity of this radiation, the body temperature can determined without physical contact with it. Increasing availability of cameras operating in the range of infrared radiation and miniaturization of electronic devices allows to create small systems for analyzing such radiation. In this engineering thesis, FLIR Lepton 2.0 camera and the Raspberry Pi 3 mini-computer were used. The software available on the Internet under the open-source license was extended with saving data from the camera in the form of text and image, as well as windowing data from the camera allowing us to choose the scene area we are interested in. To use above two functions, elements in the graphical user interface were added, such as sliders and a button - along with the source code. The method of determining the camera thermal characteristics is also presented so that the data from the camera matrix can be converted to real temperature points in camera scene.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Andrzej Jacukowicz (FP) Aleksander Andrzej Jacukowicz,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Wykonanie oprogramowania do analiz przestrzennych rozkładu promieniowania z zakresu 8 µm – 14 µm z wykorzystaniem układu FLIR LEPTON
Supervisor
Miłosz Chychłowski (FP/OPD) Miłosz Chychłowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kamil Orzechowski (FP/OPD) Kamil Orzechowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Miłosz Chychłowski (FP/OPD) Miłosz Chychłowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
bolometr, Raspberry pi, dedykowane oprogramowanie, podczerwień, ciepło, temperatura, optyka, promieniowanie elektromagnetyczne, programowanie,
Keywords in English
bolometer, Raspberry pi, dedicated software, infrared radiation, heat, temperature, optics, electromagnetic radiation, programming
Abstract in Polish
Maksimum emisji promieniowania dla przedmiotów o temperaturze od 20°C do 80°C znajduje się w zakresie dalekiej podczerwieni. Jest ono niewidzialne dla ludzkiego oka. Badając natężenie tego promieniowania, można wyznaczyć temperaturę ciała bez kontaktu fizycznego z nim. Coraz większa dostępność kamer działających w zakresie promieniowania podczerwonego oraz miniaturyzacja urządzeń elektronicznych pozwala stworzyć niewielkich rozmiarów systemy do analizy takiego promieniowania. W tej pracy inżynierskiej została wykorzystana kamery FLIR Lepton 2.0 oraz mini-komputer Raspberry Pi 3. Rozszerzono oprogramowanie dostępne w Internecie na licencji open-source o zapisywanie danych z kamery w postaci tekstowej oraz obrazu, a także windowing danych z kamery pozwalający na wybranie interesującego nas obszaru. Do obsługi powyższych dwóch funkcji zostały dodane elementy w graficznym interfejsie użytkownika, takie jak slidery i przycisk – wraz z kodem źródłowym. Przedstawiony jest także sposób wyznaczania temperaturowej charakterystyki kamery aby można była otrzymane dane z matrycy kamery przekonwertować na realne wartości temperatury punkty w scenie kamery.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Aleksander_Jacukowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT116e68512ee141d3aef357a677f8ddf4/
URN
urn:pw-repo:WUT116e68512ee141d3aef357a677f8ddf4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page