Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analisys of parametres describing the Power of spectrum of EMG signal and level of muscular tension

Grzegorz Kamiński

Abstract

The aim of this work was conducting a comparative analysis of parameters describing the power of spectrum of EMG signal which based on statistical tests. The parameters which were used in the tests have been obtained as the result of mathematical processing of electromyograms of eight muscles of the upper limbs- the effect of experimental investigations conducted in the Pracownia Biomechaniki in Centralny Instytut Ochrony Pracy. The initial values and the change coefficients of parameters describing EMG signal in the field of time and frequency were analised. Connection of these values and coefficients with the initial values of amplitude of EMG signal which were registered at the beginning of the test was looked for. The results of this work has been gathered in charts and presented on graphs. During the comparative analysis it was shown that muscles can be divided into two groups which differ in level of the average values of parameters of spectrum of power. It was also shown that standard deviation does not depend on the kind of muscle and level of force (initial values of parameters of spectrum of power). However their values can change greatly (change coefficients of parameters of spectrum of power).It could be supposed that the reason of this fact is that the analysis concerned on biological signal and the analyzed population was too small. Increase in muscular tension influences values of parameters of spectrum of power. Changes in values of parameters depend on type of parameters and waveband used in calculating. The composition of characters changes of parameters describing the power of signal, (what is essences of this work) permits on global opinion of changes setting in the muscle in the individual phase of his work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Kamiński (FPAE) Grzegorz Kamiński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza porównawcza parametrów opisujących widmo mocy sygnału EMG i poziom napięcia mięśniowego
Supervisor
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2007
Issue date (year)
2007
Pages
80
Internal identifier
MEL; PD-444
Reviewers
Teresa Zielińska (FPAE/IAAM) Teresa Zielińska,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ANALIZA STATYSTYCZNA, ELEKTROMIOGRAFIA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, WIDMA SYGNAŁU, AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem pracy było przeprowadzenie, bazującej na testach statystycznych, analizy porównawczej parametrów charakteryzujących widmo mocy sygnału EMG. W badaniach wykorzystano parametry uzyskane w wyniku obróbki matematycznej elektromiogramu ośmiu mięśni kończyn górnych – efekt badań doświadczalnych przeprowadzonych w Pracowni Biomechaniki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Analizowano wartości początkowe i współczynniki zmian parametrów opisujących sygnał EMG w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz poszukiwano ich związku z poziomem napięcia mięśniowego wyrażonym poprzez wartości początkowe amplitudy sygnału EMG zarejestrowanego na początku badań. Uzyskane w ten sposób wyniki zebrano w tabelach oraz przedstawiono na wykresach. Analiza porównawcza pokazała, że badane mięśnie można podzielić na dwie grupy różniące się poziom wartości średnich parametrów widma mocy. Jednakże od rodzaju mięśni ani też od poziomu siły nie zależą (wartości początkowe parametrów widma mocy) cechujące się dużą zmienność wartości (współczynniki zmian parametrów widma mocy) odchylenia standardowe. Można przypuszczać, że powodem wystąpienia tego faktu jest analizowany jest sygnał biologiczny oraz oparcie się na niewystarczająco liczebnej populacji. Wzrost poziomu napięcia mięśniowego wpływa na zmianę parametrów widma mocy – charakter tych zmian zależy od rodzaju parametru i pasma częstotliwości, z którego był obliczony. Zestawienie charakterów zmian parametrów opisujących widmo mocy sygnału, stanowiące esencje tej pracy, pozwala na globalną ocenę zmian zachodzących w mięśniu w poszczególnych fazach jego pracy (pasma częstotliwości).
File
  • File: 1
    praca inzynierska.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1167c1eb38f840dc8b5d93f9b339b468/
URN
urn:pw-repo:WUT1167c1eb38f840dc8b5d93f9b339b468

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page