Script Language for Fault Simulator for WIN32

Konrad Grochowski

Abstract

The aim of this thesis is to create a script language for fault simulating system. The purpose of that language is description of the way the faults are generatet Theoretical discussion includes software fault simulation technique overview and the project of proposed script language, which can be used to describe models used in fault simulation process. Practical part is to create implementation of SIN simulator, which uses developed script language, and to test the functional and elfectiveness properties of the new fault simulating system.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Konrad Grochowski (FEIT / IN)
Konrad Grochowski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishJęzyk skryptowy dla symulatora błędów w środowisku Win32
Supervisor Piotr Gawkowski (FEIT / IN)
Piotr Gawkowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000881
Keywords in Polishprogramowa symulacja błędów, emulacja błędów sprzętowych, język skryptowy, skryptowa symulacja błędów
Keywords in English; software fault injection, hardware fault emulation, script language, scripted fault simulation
Abstract in PolishCelem pracy jest opracowanie języka skryptowego dla systemu symulacji błędów, którego zadaniem byłoby opisywanie sposobu generacji błędów. Część teoretyczna przedstawia technikę programowej symulacji błędów i projekt języka skryptowego, którego można użyć do opisu wykorzystywanych w symulacji modeli błędów Część praktyczna pracy to implementacja symulatora SIN wykorzystującego tak przygotowany język skryptowy oraz przetestowanie własności funkcjonalnych i wydajnościowych opracowanego systemu symulacyjnego.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?