Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Delta 3D printer design

Piotr Michał Kultys

Abstract

The work presents the process of designing a structure of delta 3D printer, characterizing with higher working field and print speed in relation to cartesian 3D printers. It discusses the main features of delta parallel robot and the effect of their use in additive manufacturing methods. Also, similar designs available on the market are presented. A description of the kinematics and dynamics of the device was made. The process of selection of available printer components, such as the print head, extrusion system, and power transmission is described in detail. The next part presents the process of designing structural elements and the basic structural modules are discussed. The technical drawings of the designed elements and their assemblies, as well as the basic technical documentation of the finished elements were attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Michał Kultys (FPAE) Piotr Michał Kultys,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt drukarki 3D typu delta
Supervisor
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
113
Internal identifier
MEL; PD--5082
Reviewers
Michał Kowalik (FPAE/IAAM) Michał Kowalik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
druk 3D, drukarki delta, projektowanie, konstrukcja
Keywords in English
3D printing, delta printer, design, construction
Abstract in Polish
Praca przedstawia proces projektowania konstrukcji drukarki 3D typu delta, charakteryzującej się wyższym polem roboczym oraz prędkością druku w stosunku do kartezjańskich drukarek 3D. Zostają w niej omówione główne cechy robotów równoległych typu delta oraz wpływ ich stosowania w addytywnych metodach wytwarzania. Przedstawione zostają także podobne konstrukcje dostępny na rynku. Dokonano opisu kinematyki oraz dynamiki urządzenia. Szczegółowo zostaje opisany proces doboru gotowych elementów drukarki, takich jak głowica drukująca, system ekstruzji, czy przenoszenia napędu. W dalszej części przedstawiono proces projektowania elementów konstrukcyjnych i omówione zostają podstawowe moduły konstrukcji. Do pracy zostały załączone rysunki techniczne projektowanych elementów oraz ich złożeń, a także podstawowa dokumentacja techniczna wykorzystanych, gotowych elementów.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32597

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10fbff533d01410996825e5c7829640d/
URN
urn:pw-repo:WUT10fbff533d01410996825e5c7829640d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page