Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a setup for measurement of acoustic properties of strings made of carbon nanotube fibres

Urszula Antonina Narojek

Abstract

This paper describes the design and building process of the testing machine for acoustic properties of carbon nanotube fibers in the context of using them as strings. For this purpose, the carbon nanotube fibers produced in wet spinning from superacid liquid crystalline phase process were used. The first part of the paper explains how exactly strings produce sound in traditional musical instruments and describes their most important mechanical properties. It also contains a theoretical introduction to the subject of carbon nanotubes and carbon nanotube fibers. Furthermore, the results of strength tests for a selected fiber are described. The second part illustrates two concepts of machine design, both planned to test a specific material for the string. The project focuses on making the research process reliable and repeatable. Next, the process of assembling the electronic and construction part was described, as well as the initial testing of completed machine.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Urszula Antonina Narojek (FM) Urszula Antonina Narojek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt stanowiska do pomiaru właściwości akustycznych struny z nanorurek węglowych
Supervisor
Agnieszka Łękawa-Raus (FM/IMBE) Agnieszka Łękawa-Raus,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Agnieszka Łękawa-Raus (FM/IMBE) Agnieszka Łękawa-Raus,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
nanorurki węglowe, włókna nanorurkowe, struny, dźwięki słyszalne, instrumenty muzyczne
Keywords in English
carbon nanotubes, carbon nanotubes fibres, strings, audible frequency, musical instruments
Abstract in Polish
Poniższa praca opisuje projekt i budowę stanowiska do pomiaru właściwości akustycznych nanorurek węglowych w kontekście ich użycia jako strun. Do pracy wykorzystano włókno nanorurkowe wytwarzane metodą przędzenia na mokro z ciekłych kryształów w superkwasach. Pierwsza część pracy opisuje zasadę generacji dźwięku i najważniejsze parametry mechaniczne tradycyjnych strun w instrumentach muzycznych oraz zawiera wstęp teoretyczny do tematyki nanorurek węglowych i włókien nanorurkowych. Następnie opisane są wyniki badań wytrzymałościowych wybranego włókna nanorurkowego. Druga część pracy opisuje dwie koncepcje projektów stanowiska, zaprojektowane z myślą o konkretnym materiale do stworzenia struny. W projekcie skupiono się, aby proces badań był rzetelny i powtarzalny. Następnie został opisany proces budowy i montażu części konstrukcyjnej i elektronicznej stanowiska pomiarowego, jak również jego wstępne przetestowanie.
File
  • File: 1
    MT_1st_260650.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33659

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10900186c0964059afe45b4e2646273f/
URN
urn:pw-repo:WUT10900186c0964059afe45b4e2646273f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page