Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Use of sandblasting waste as a substitute for concrete from cement class 42.5

Paweł Michalski

Abstract

The subject of the work has been designing concrete mix recipes with the use of a sand substitute in the form of used copper slag and having demonstrated the advantages of its use. In order to have examined the properties of concrete with a sand substitute, three groups of mixtures had been made, each with four series of samples, having used sand, sand substitute, a mixture of sand and its substitute. Different cement CEM I 42.5R, CEM II / A - V 42.5R, CEM III / A 42.5N – LH had been used for each group of mixtures. In the initial part of the paper, information on the use of copper slag and copper slag waste within concrete has been presented. In the next chapter the recipes for the preparation of individual concrete mixtures and the materials for their implementation has been presented. Then the method of sample preparation and study on compression resilience past 28 and 90 days, riving resilience past 28 days, freeze-thaw resistance past one hundred and fifty cycles of freezing cycles, defrosting and abrasibility past 90 days has been described. Afterwards, the results of each study have been presented, the results have been analyzed and the conclusions have been presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Michalski (FCEMP) Paweł Michalski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Użycie odpadu z piaskowania jako zamiennika piasku w betonach z cementu klasy 42,5
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
beton, odpad, żużel pomiedziowy, zamiennik piasku, recykling
Keywords in English
concrete, waste, copper slag, sand replacement, recycling
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie receptur mieszanek betonowych z wykorzystaniem zamiennika piasku w postaci zużytego żużla pomiedziowego oraz wykazanie zalet jego stosowania. W celu zbadania właściwości betonu z zamiennikiem piasku wykonano trzy grupy mieszanek, a w każdej po cztery serie próbek, z wykorzystaniem piasku, zamiennika piasku oraz mieszaniny piasku, i jego zamiennika. Na każdą grupę mieszanek użyto innego cementu CEM I 42,5R, CEM II/A – V 42,5R, CEM III/A 42,5N – LH. W początkowej części pracy przedstawiono informacje na temat zastosowania żużla pomiedziowego oraz odpadu żużla pomiedziowego w betonie. W kolejnym rozdziale przestawiono receptury przygotowania poszczególnych mieszanek betonowych oraz materiały do ich wykonania. Następnie opisano sposób przygotowania próbek oraz badania wytrzymałości na ściskanie po 28 i 90 dniach, wytrzymałości na rozłupywanie po 28 dniach, mrozoodporności po stu pięćdziesięciu cyklach zamrażania – odmrażania oraz ścieralności po 90 dniach. Następnie przedstawiono wyniki każdego badania i wykonano analizę wyników oraz przedstawiono wnioski.
File
  • File: 1
    Paweł_Michalski_-_Praca_Dyplomowa_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33832

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT107d497aa5e54e828dd9b3071200a80f/
URN
urn:pw-repo:WUT107d497aa5e54e828dd9b3071200a80f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page