Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a steel toroidal vessel for hydrogen storage at a pressure of 120 MPa with a volume of 50 liters

Eryk Chrzanowski

Abstract

Basic information about hydrogen has been presented in this diploma thesis. They relate to the properties of hydrogen, methods of obtaining and methods of its use. The methods of its storage have also been mentioned with different states of concentration taking into account. In the next stage, calculations of a toroidal tank for hydrogen storage are presented. The material of which the tank was made and the strength calculations were carried out. The calculations for two vessels, made of the same material, differing in diameters. This was to check the influence of tank dimensions on calculated values. A vessel with a larger inner diameter turned out to be a better solution because it turned out to be lighter. The material of which the vessel was made and the pressure of stored hydrogen had a direct impact on the wall thickness of the vessel and thus its mass. The work ends with the assembly drawing of the designed toroidal tank, project summary and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eryk Chrzanowski (FCEMP) Eryk Chrzanowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zbiornika toroidalnego stalowego do przechowywania wodoru pod ciśnieniem 120 MPa o objętości 50 litrów
Supervisor
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marian Trafczyński (FCEMP/IMEn) Marian Trafczyński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wodór, magazynowanie wodoru, zbiornik toroidalny
Keywords in English
hydrogen, hydrogen storage, toroidal vessel
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej przedstawione zostały podstawowe informacje odnośnie wodoru. Dotyczą one właściwości wodoru, metod otrzymywania oraz sposobów jego wykorzystania. Wymieniono również metody jego magazynowania uwzględniając różne stany skupienia. W kolejnym etapie przedstawiono obliczenia zbiornika toroidalnego do przechowywania wodoru. Opisano materiał, z którego zbiornik został wykonany oraz wykonano obliczenia wytrzymałościowe. Obliczenia były prowadzone równorzędnie dla dwóch zbiorników, zbudowanych z tego samego materiału, różniących się średnicami. Miało to na celu sprawdzenie wpływu wymiarów zbiornika na wartości obliczane. Lepszym rozwiązaniem okazał się zbiornik o większej średnicy wewnętrznej, ponieważ okazał się lżejszy. Materiał, z którego został wykonany zbiornik oraz ciśnienie przechowywanego wodoru miały bezpośredni wpływ na grubość ścianki zbiornika, a tym samym na jego masę. Pracę kończy rysunek złożeniowy zaprojektowanego zbiornika toroidalnego, podsumowanie projektu oraz wnioski.
File
  • File: 1
    268469_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10656e51134d41a3b931f980fdca8a81/
URN
urn:pw-repo:WUT10656e51134d41a3b931f980fdca8a81

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page