Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Didactic and scientific center in the upper courtyard of the main campus of the University of Warsaw

Adam Krupa

Abstract

The aim of the work is to create a functional and open space for scientific and academic purposes at the main campus of the Iniversity of Warsaw. The public facility has to create convenient places to learn and work for a variety of users. It also gives an attractive shape to informal spaces of the courtyard, favoring student integration. The aim of this new communal object is to encourage the academic growth and create the opportunity for the development of international cooperation with other scientific institutions in the world. For this purpose, it is designed in public area Welcome Point which is an information poit for abroad guests, students, employees and those who applying to study at the University of Warsaw. The functional program of the project will include easily adaptable open space, Welcome Point, group work spaces, workshop rooms, a conference room, an auditorium, offices for administration employees of the University of Warsaw and cafes. The didactic and scientific center will be located in th e historic enviroment of the main campus of the University of Warsaw, specifically in its upper courtyard. Most of the buildings are not accurately reconstructed after II world war. The newly designed facility will stand in the place of the printing building from 1960's, which in this space does not present any historical and functional values. The current srtucture of the courtyard is degraded. Implementation of modern tissue will be an excuse to organize the space of the yard and will increase its attractiveness. The idea of the project is primarily related to the desire to respect the existing historical context and to solve communication problems between the two levels of the yard. New architecture is not to compete with the enviroment, but to be clearly associated with the times in which it was created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Krupa (FA) Adam Krupa,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum dydaktyczno-naukowe na dziedzińcu górnym kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego
Supervisor
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1827/L
Reviewers
Anna Agata Wagner (FA/DAHA) Anna Agata Wagner,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
nauka, dydaktyka, centrum, dziedziniec, uniwersytet, studenci, współpraca
Keywords in English
science, didactics, center, courtyard, university, students, cooperation
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie funkcjonalnej i ogólnodostępnej przestrzeni do celów naukowo dydaktycznych na terenie głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekt ogólnodostępny ma tworzyć dogodne miejsca do nauki i pracy różnych grup użytkowników, a także nadać atrakcyjny kształt nieformalnym przestrzeniom dziedzińca, sprzyjając integracji studenckiej. Zadaniem nowego obiektu jest aktywizacja życia uniwersyteckiego, stworzenie okazji do rozwoju współpracy międzynarodowej z innymi instytucjami naukowymi na świecie. W tym celu zaprojektowany jest w przestrzeni ogólnodostępnej Welcome Point, czyli punkt informacyjny skierowany do zagranicznych gości, studentów, pracowników oraz osób ubiegających się o studia na warszawskiej uczelni. Program funkcjonalny projektu zawierać będzie otwartą przestrzeń roboczą możliwie łatwą w adaptacji, Welcome Point, przestrzenie do pracy grupowej, sale warsztatowe, sale konferencyjne, audytorium, pomieszczenia biurowe dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także kawiarnie. Centrum dydaktyczno-naukowe zlokalizowane będzie w historycznej zabudowie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, a konkretnie na jego górnym dziedzińcu. Większość zabudowań w jego obrysie nie stanowi dokładnej rekonstrukcji stanu sprzed wojny. Nowo projektowany obiekt stanie w miejscu budynku poligraficznego z lat 60 XX wieku, który w tej przestrzeni nie prezentuje żadnych wartości historycznych i funkcjonalnych. Obecna struktura dziedzińca jest zdegradowana. Implementacja nowoczesnej tkanki stanowić będzie pretekst do uporządkowania przestrzeni dziedzińca, a także zwiększy jej atrakcyjność. Idea projektu wiąże się przede wszystkim z dążeniem do uszanowania zastanego kontekstu historycznego, a także z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych między dwoma poziomami dziedzińca. Projekt swoją architekturą ma nie konkurować z otoczeniem, jednak jego forma powinna być jednoznacznie kojarzona z czasami w których powstała.
File
  • File: 1
    275717_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33109

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10633ecf1abf4d0993389fc51d5c2795/
URN
urn:pw-repo:WUT10633ecf1abf4d0993389fc51d5c2795

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page