Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Value-sddet tax- principles of operation

Monika Sztubecka

Abstract

The aim of this study was to present the importance and role of VAT in the Polish legal system. Development is divided into three parts, the first of which presents the general issues relating to taxes, their development over the centuries, types of taxes, and the functions they perform. The second part focuses on the essence of value added tax and services, which is called in short VAT. In the last part of the paper presents the state budget revenues from VAT. The whole closed, summary, bibliography and list tables, figures and graphs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Sztubecka (CESS) Monika Sztubecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Podatek od towarów i usług VAT - zasady funkcjonowania
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
: podatek, budżet państwa, finanse
Keywords in English
tax , budget, finance
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przybliżenie znaczenia i roli podatku VAT w polskim systemie prawnym. Opracowanie podzielono na trzy części, z których pierwsza prezentuje zagadnienia ogólne dotyczące podatków, ich rozwoju na przestrzeni wieków, rodzajów podatków oraz funkcji jakie pełnią. Część druga skupia się na istocie podatku od towarów i usług, który nazywany jest w skrócie podatkiem VAT. W ostatniej części pracy zaprezentowano dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Całość zamyka, podsumowanie, bibliografia oraz pis tabel, rysunków i wykresów. Słowa kluczowe: podatek, budżet państwa, finanse
File
  • File: 1
    263461_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11251

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT103f39ccc9684450902379092cfb6efe/
URN
urn:pw-repo:WUT103f39ccc9684450902379092cfb6efe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page