Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Data managament and visualization system from portable biomedical devices using public cloud

Kamil Fryderyk Łucyszyn

Abstract

The aim of the thesis was to design, implement and test data management and visualization system from portable biomedical devices using public cloud Microsoft Azure. The system consists of graphical interface, programming interface and implemented public cloud services. Logged user is able to define ECG or SPO2 measurement and then view the measurements results. The system is responsible for communication with the device assigned to the user, saving measurement results in storage and saving the measurement details in a relational database. The system has been tested using implemented device simulation and the real device. This thesis briefly discusses: principles of electrocardiography and pulse oximetry, developed relational database, explanation of implemented programming interface, public cloud services and graphical interface as the web application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Fryderyk Łucyszyn (FEIT/PE) Kamil Fryderyk Łucyszyn,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do zarządzania i wizualizacji danych pochodzacych z przenośnych urządzeń biomedycznych wykorzystujący chmurę publiczną
Supervisor
Konrad Jędrzejewski (FEIT/PE) Konrad Jędrzejewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Konrad Jędrzejewski (FEIT/PE) Konrad Jędrzejewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Misiurewicz (FEIT/PE) Jacek Misiurewicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
sygnały biomedyczne, relacyjna baza danych, .NET Core, Microsoft Azure, serverless
Keywords in English
biomedical signals, relational database, .NET Core, Microsoft Azure, serverless
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie, implementacja oraz przetestowanie systemu zarządzania i wizualizacji danych pochodzących z urządzeń biomedycznych, wykorzystując chmurę publiczną Microsoft Azure. System składa się z interfejsu graficznego, części funkcjonalnej oraz zaimplementowanych usług chmury publicznej. Zalogowany użytkownik ma możliwość zdefiniowania pomiaru EKG lub SPO2 oraz wyświetlenia wyników pomiaru. System odpowiedzialny jest za komunikację z urządzeniem przypisanym do użytkownika, zapisanie wyników pomiaru w magazynie danych oraz zapisanie informacji o pomiarze w relacyjnej bazie danych. System został przetestowany z wykorzystaniem zaimplementowanej symulacji urządzenia oraz z rzeczywistym urządzeniem. W pracy przedstawiono: podstawy z zakresu elektrokardiografii oraz pomiaru saturacji krwi, zaprojektowaną relacyjną bazę danych, opracowane oprogramowanie części funkcjonalnej, chmurowej oraz interfejs użytkownika w postaci aplikacji webowej.
File
  • File: 1
    Kamil_Lucyszyn_269026.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT102ff249d87c4a14b7479ad69bd8bbef/
URN
urn:pw-repo:WUT102ff249d87c4a14b7479ad69bd8bbef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page