Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of renovation and modernization of the historic villa

Anna Trojanowska

Abstract

The subject of the Engieering Thesis is realization of the project of renovation and modernization of the historic villa. The extent of project solutions results from technical condition, future function of the building and necessity to building’s adaptation of modern requirement. The extent of renovation and modernization covers: roof structure replacement and ceilings replacement on WPS ceilings and steel beams, realising reinforced staircase, also doing building insulation and renovation of elevation In the first chaper types of ceilings, which appear in historic buildings, are presented. Particular attention is drawn to wooden ceilings, because this kind of ceilings is located in planned building. In this chapter also propositions of ceilings replacement are presented. The second chapter is devoted to the analysis and evaluation of villa’s current technical condition. On the basis of the survey specifications and evaluation of technical condiuon it is fonud that the object needs renovation and modernization, also extent of renovation and modernization work is presented. In the third chapter material and structural solutions of several elements of construction are presented, next static strength calculations are realised by Soldis Projektant and Specbud computer programmes. Project solutions are presented on architectural and construction dawings, which are enclosed to the Engieering Thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Trojanowska (FCEMP) Anna Trojanowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt remontu i modernizacji zabytkowej willi
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
strop drewniany, budynek zabytkowy, wymiana stropu
Keywords in English
wooden ceiling, historic building, ceiling replacement
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest wykonanie projektu remontu i modernizacji zabytkowej willi. Zakres rozwiązań projektowych wynikał ze stanu technicznego budynku, jego przyszłej funkcji i konieczności dostosowania budynku do współczesnych wymagań. Zakres remontu i modernizacji obejmował: wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych na stropy WPS na belkach stalowych, wykonanie żelbetowej klatki schodowej, a także ocieplenie ścian budynku oraz remont elewacji. W pierwszym rozdziale pracy przestawiono różne rodzaje stropów występujące w obiektach zabytkowych. Szczególną uwagę zwrócono na stropy drewniane, ponieważ takie znajdują się w projektowanym budynku. Zostały zaprezentowane również propozycje wymiany stropów. Drugi rozdział zawiera analizę i ocenę aktualnego stanu technicznego budynku willi. Na podstawie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego stwierdzono, że obiekt wymaga remontu oraz modernizacji i przedstawiono zakres niezbędnych robót remontowych i modernizacyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne poszczególnych elementów konstrukcji, a następnie wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe korzystając z programów komputerowych Soldis Projektant oraz Specbud. Do pracy dołączono rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, na których przedstawiono przyjęte w pracy rozwiązania projektowe.
File
  • File: 1
    Projekt_remontu_i_modernizacji_zabytkowej_willi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33759

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10061c21943b40809ecd962c0b3f5868/
URN
urn:pw-repo:WUT10061c21943b40809ecd962c0b3f5868

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page