Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Power market model in Poland and other European Union countries

Jacek Wróbel

Abstract

The thesis compares the power mechanism implemented in Poland with other such solutions which are in force in the European Union. The effectiveness of such mechanisms in the context of ensuring continuity and security of electricity supply was also discussed and compared. Poland, like many other countries, faces the risk of demand outweighing power supply in the power system. The first chapter presents the current state of the National Energy System and the characteristics of the energy market in Poland. It also discusses development forecasts and problems faced by the power sector in Poland, such as the increase in the cost of CO2 emission allowances, deficit of available capacity and the need to import electricity from other countries. The second chapter presents models of power mechanisms used in the EU, indicating their advantages and disadvantages at the same time. It presents various methods of stimulating and ensuring profitability of investments in generation units in various countries. The last chapter describes the history of the introduction of the power mechanism in Poland, its main assumptions, as well as its current and planned impact on the shape of the energy market in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Wróbel (FPAE) Jacek Wróbel,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model rynku mocy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Supervisor
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61
Internal identifier
MEL; PD-5266 (zastrzeżona)
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
rynek mocy, rynek energii, mechanizmy mocowe, pomoc publiczna, energetyka konwencjonalna, rentowność inwestycji, energia elektryczna, bezpieczeństwo dostaw, KSE
Keywords in English
power market, energy market, power mechanisms, public aid, conventional energy, investment profitability, electricity, security of supply, National Energy System
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej porównano mechanizm mocowy zaimplementowany w Polsce do innych tego typu rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Omówiono i porównano również efektywność tego typu mechanizmów w kontekście zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Polska, jak wiele innych państw, stoi przed ryzykiem zaistnienia przewagi popytu nad podażą mocy w systemie energetycznym. W pierwszym rozdziale zaprezentowano obecny stan Krajowego Systemu Energetycznego oraz charakterystykę rynku energii w Polsce. Omówione zostały także prognozy rozwoju oraz problemy, z jakimi zmaga się sektor elektroenergetyczny w Polsce, m.in. wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, deficyt mocy dyspozycyjnej oraz wynikającą z niego konieczność importu energii elektrycznej z innych państw. Drugi rozdział przedstawia modele mechanizmów mocowych stosowane w UE, wskazując jednocześnie ich wady i zalety. Zaprezentowano w nim różne metody stymulowania oraz zapewnienia rentowości inwestycji w jednostki wytwórcze w różnych krajach. W ostatnim rozdziale opisana jest historia wprowadzenia mechanizmu mocowego w Polsce, jego główne założenia, a także jego dotychczasowy i planowany wpływ na kształt rynku energii w Polsce.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Jacek_Wróbel_10.10.2019_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36239

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0fddb23420cd43e4b02148efa74da886/
URN
urn:pw-repo:WUT0fddb23420cd43e4b02148efa74da886

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page