Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Children's rights in social campaigns - activity of the Nobody's Children Foundation

Agata Gomułka

Abstract

The following Bachelor's thesis is focused around the theme of children's rights and social campaigns, created by Give Children Strength Foundation (formerly the Nobody’s Children Foundation) for the protection and respect for the rights of the child. The first chapter introduces the theme of children's rights. It describes the genesis of the formation, evolution and present in which the legal acts and how they are described. The second chapter introduces the theme of social campaigns. It presents different definitions of the campaign, their characteristics, objectives, tasks and methods of their creation. The last chapter is a description of Give Children Strength Foundation and the way it operates. In addition, the third chapter contains a description of some social campaigns on the problem of violations of children's rights of my choice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Gomułka (FASS) Agata Gomułka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawa dziecka w kampaniach społecznych – działalność Fundacji Dzieci Niczyje
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwia Michalska (FASS/DASMA) Sylwia Michalska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawa dziecka, kampania społeczna, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przemoc, wykorzystywanie seksualne
Keywords in English
children's rights, social campaign, Give Children Strength Foundation, violence, sexual abuse
Abstract in Polish
Poniższa praca licencjacka koncentruje się wokół tematu praw dziecka oraz kampanii społecznych, tworzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dotyczących ochrony oraz przestrzegania praw dzieci. Pierwszy rozdział dotyczy wprowadzenia w tematykę praw dzieci. Opisuje on genezę powstawania tych praw, ich ewolucję oraz na koniec przedstawia, w jakich aktach prawnych oraz w jaki sposób są one opisane. Następnie rozdział drugi przybliża tematykę kampanii społecznych. Przedstawia on różne definicje kampanii, ich cechy, cele i zadania oraz sposoby ich tworzenia. Ostatni rozdział stanowi opis Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz sposób jej działania. Ponadto rozdział trzeci zawiera opis wybranych przeze mnie konkretnych kampanii społecznych, dotyczących problemu łamania praw dzieci.
File
  • File: 1
    1039363.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13313

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0fd1831d790844f5a838ee1ac4a20fdb/
URN
urn:pw-repo:WUT0fd1831d790844f5a838ee1ac4a20fdb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page