Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparing the cost estimates for steel hall prepared with traditional methods and with help of BIM technology

Maciej Piotr Płachta

Abstract

Engineering Thesis was made at the Department of Structural Mechanics and Computer Aided Engineering, Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology under the direction of Dr. Ireneusz Czmoch. The aim of the work is the analysis and comparison of construction cost estimates prepared with traditional methods and with help of BIM software. The basis for the execution of the project was the technical documentation of steel hall. The work consists of four parts: The first part is a technical description of the building. It contains the most important information on the planned building, such as the description of construction solutions, data on building materials and information about the construction site. In the second part of the work takeoffs made on the basis of the construction project of the object have been presented. In order to prepared takeoff with help of BIM software the 3D modeled of the steel hall has been carried out in Revit. At this point takeoffs prepared in two ways have been compared. The third part of the work presents construction cost estimates prepared on the basis of takeoffs in the computer program NormaPro. Fourth, the last part of the work presents a comparison of construction cost estimates, prepared in the traditional way and using BIM software, in terms of, among others, time of execution, the risk of failure, the cost and functionality. The work consists of four parts: The first part is a technical description of the building. It contains the most important information on the proposed building, such as the description of construction solutions, data on building materials and information about the construction site. In the second part of the work there have been placed takeoffs made on the basis of the construction project object. To perform a takeoff using BIM software, the building which is the subject of the development has been modeled in Revit. This point was also made comparisons of takeoffs. The third part of the work includes construction cost estimates prepared on the basis takeoffs, subject to the second point. Construction cost estimates were prepared in the computer program NormaPro. Fourth, the last part of the work includes a comparison of construction cost estimates, prepared in the traditional way and using BIM software. In summary, this analysis is used in compiling the estimates methods, in terms of, among others, time of execution, the risk of failure, the cost and functionality.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Piotr Płachta (FCE) Maciej Piotr Płachta,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Porównanie kosztorysów hali stalowej wykonanych w sposób tradycyjny oraz przy użyciu technologii BIM
Supervisor
Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4663
Reviewers
Ireneusz Czmoch (FCE/ICE) Ireneusz Czmoch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
kosztorys, przedmiar, BIM
Keywords in English
cost estimate, takeoff, BIM
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska została wykonana w Instytucie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. Ireneusza Czmocha (załączony temat pracy). Celem pracy jest przeprowadzenie analizy i porównania kosztorysów budowlanych, wykonanych metodą tradycyjną oraz przy pomocy oprogramowania BIM. Podstawą do wykonania projektu była dokumentacja techniczna obiektu hali stalowej. Praca składa się z czterech części: W części pierwszej znajduje się opis techniczny budynku. Zawarte są w nim najważniejsze informacje dotyczące projektowanego budynku, takie jak: opis rozwiązań budowlanych, dane na temat materiałów budowlanych oraz informacje dotyczące terenu budowy. W drugiej części pracy zostały umieszczone przedmiary wykonane na podstawie projektu budowlanego obiektu. W celu wykonania przedmiaru przy pomocy oprogramowania BIM, budynek będący przedmiotem opracowania został zamodelowany w programie Revit. W punkcie tym dokonano również porównania sporządzonych przedmiarów. Trzecia część pracy zawiera kosztorysy budowlane sporządzone na podstawie przedmiarów będących przedmiotem punktu drugiego. Kosztorysy budowlane zostały sporządzone w programie Norma Pro. Czwarta, ostatnia część pracy, zawiera porównanie kosztorysów budowlanych, sporządzonych metodą tradycyjną oraz przy użyciu oprogramowania BIM. W podsumowaniu tym znajduje się analiza wykorzystanych przy opracowywaniu kosztorysów metod, pod względem m.in. czasu wykonaniu, ryzyka wystąpienia błędów, kosztów oraz funkcjonalności.
File
  • File: 1
    Praca inż - Płachta Maciej - 246773.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11766

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0fb2c1111c8b48d69ee2f7827857f37d/
URN
urn:pw-repo:WUT0fb2c1111c8b48d69ee2f7827857f37d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page