Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of tools to support the activities of stock investors

Arkadiusz Olborski

Abstract

Artificial intelligence is a very broad field of science including, inter alia, game theories, expert systems, robotics or machine learning. This area has developed rapidly since John McCarthy introduced the concept in 1956. Once this concept was almost mystical overtones, and exploring the science devoted to research centers or military systems, artificial intelligence and were extremely expensive and elitist. Between what is in the field of this science was used to, and that is 60 years later, there is a gap. Its cause is among other technological leap that has been made over that time. Once artificial intelligence systems run on extremely expensive, often specially designed for this purpose devices. The increase in computing power can now run a pretty complex systems on private computers. The subject of this work is the application of artificial intelligence to create a tool to support the activities of stock market investors. To this we implemented technical analysis and support vector machine. The work involves a discussion of the concepts related to the field of the problem and the draft of the proposed solutions, as well as a detailed description of the implementation of the application. The work also includes a simulation of the system, and a qualitative analysis of the results. The last part contains a summary of the proposed solutions and directions of further development of the software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Olborski (FEIT) Arkadiusz Olborski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozwój narzędzi wspomagających działalność inwestorów giełdowych
Supervisor
Jan Mulawka (FEIT/ICS) Jan Mulawka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
102/16 (2216)
Reviewers
Antoni Grzanka (FEIT/PE) Antoni Grzanka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jan Mulawka (FEIT/ICS) Jan Mulawka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Sztuczna inteligencja, System Wspomagania Decyzji, proces ETL, analiza techniczna, maszyna wektorów nośnych, R, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Keywords in English
Artificial intelligence, Decision Support System, ETL, technical analysis, support vector machine, R, Warsaw Stock Exchange
Abstract in Polish
Sztuczna inteligencja jest niezwykle szeroką dziedziną nauki obejmującą między innymi teorie gier, systemy ekspertowe, robotykę czy też uczenie się maszyn. Dziedzina ta dynamicznie rozwinęła się od czasu kiedy John McCarthy wprowadził to pojęcie w 1956 roku. Kiedyś pojęcie to miało wydźwięk wręcz mistyczny, a zgłębianiu tej nauki poświęcano się w ośrodkach naukowych czy też wojskowych, systemy sztucznej inteligencji zaś były niezwykle kosztowne i elitarne. Pomiędzy tym, co na polu tej dziedziny nauki miało miejsce kiedyś, a co jest 60 lat później, istnieje przepaść. Jej przyczyną jest między innymi skok technologiczny, jaki dokonał się na przestrzeni tego czasu. Kiedyś systemy sztucznej inteligencji uruchamiane były na niezwykle drogich, często specjalnie projektowanych do tego celu urządzeniach. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów pozwala obecnie uruchamiać całkiem skomplikowane systemy na komputerach prywatnych. Przedmiotem niniejszej pracy jest zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do utworzenia narzędzia wspomagającego działalność inwestorów giełdowych. W celu tym wykorzystano mechanizmy analizy technicznej oraz maszynę wektorów nośnych. W pracy znajduje się omówienie pojęć związanych z dziedziną problemu oraz projekt proponowanego rozwiązania, jak i szczegółowy opis implementacji aplikacji. Praca zawiera również symulacje działania systemu oraz analizę jakościową uzyskanych wyników. Ostatnia część obejmuje podsumowanie zaproponowanego rozwiązania oraz kierunki dalszego rozwoju oprogramowania.
File
  • File: 1
    Arkadiusz_Olborski_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13932

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f90dacfe58b46b5bc5c3f3883fc48ab/
URN
urn:pw-repo:WUT0f90dacfe58b46b5bc5c3f3883fc48ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page