Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strength analysis of the A-pillar including visibility enhancement

Sylwia Tyrala

Abstract

The main inspiration behind this work is a project by Volvo called the Safety Car Concept. The famous car brand applies perforations in the A-pillar in order to improve the driver’s visibility. One of the most important aspects of this perforated structure is its strength and stability. Following the example of Volvo, a series of computer models has been created and tested using the Finite Element Method. The models’ perforations differed in sizes and shapes. The work begins with an overview of solutions that could widen the driver’s eyeshot in contrast to traditional constructions found in modern vehicles. Both - the advantages and the disadvantages of this concepts have been pointed out in the introduction. The applied forces, fixed support, material and dimensions have been selected for the investigated models using norms and available literature. Next, static structural and buckling analysis concerning different variations of the perforated A-pillar have been carried out. The influence of the distribution and quantity of perforations on the critical forces and buckling modes has been tested. The investigated models covered simplified flat sheet metal plates as well as bent sheet metal structures, more approximate to the realistic constructional solution. The final part of this work presents a summary of the analyses. The obtained results have been compared and the most favorable solutions have been proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Tyrala (FACME) Sylwia Tyrala,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa słupka A w koncepcji zwiększonej widoczności
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
67
Internal identifier
SIMR; D-2043
Reviewers
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
słupek A, widoczność, analiza MES, wyboczenie
Keywords in English
A-pillar, visibility, Finite Element Analysis, buckling
Abstract in Polish
Główną inspiracją niniejszej pracy jest projekt marki Volvo - Safety Car Concept. Producent zastosował w tym pojeździe koncepcyjnym perforowany słupek A w celu polepszenia widoczności kierowcy. Jednym z ważnych aspektów w koncepcji ażurowego słupka A jest jego wytrzymałość i stateczność. Na wzór tej koncepcji zbudowano szereg modeli komputerowych, zróżnicowanych pod względem rozmiaru i kształtu, aby następnie przebadać ich wytrzymałość i stateczność za pomocą Metody Elementów Skończonych. Na wstępie pracy dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych słupków A, które mogłyby zwiększać pole widzenia kierowcy w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami spotykanymi we współczesnych pojazdach. Zwrócono uwagę zarówno na zalety, jak i wady prezentowanych konstrukcji. Następnie na podstawie norm i dostępnej literatury określono dla rozpatrywanych modeli obciążenia, warunki brzegowe, materiał i wymiary. Przeprowadzono analizy stateczności i wytrzymałości różnych wariantów perforowanego słupka, badając wpływ sposobu rozmieszczenia i liczby otworów na siły krytyczne i postacie wyboczenia. Badaniami objęto uproszczone konstrukcje płaskie jak również modele z blach zakrzywionych, zbliżone do realistycznego rozwiązania koncepcyjnego. W końcowej części pracy dokonano podsumowania wyników i porównania zbadanych modeli proponując we wnioskach najkorzystniejsze rozwiązania.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30376

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f8284237e0f45da8a0a3ae9b14cb73f/
URN
urn:pw-repo:WUT0f8284237e0f45da8a0a3ae9b14cb73f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page