Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extending CQEngine with new types of indexes and queries

Jakub Skrętowski

Abstract

As server-based technologies serving clients in magnitude of hundreds of thousands and more gain popularity, a need for effective caching systems surfaces. The solutions provided in standard libraries of common general-purpose programming languages satisfy the need for easy means of querying data, but do not address issues of retrieval speed. One of the solutions that aim to fill that void is CQEngine, a library providing ways to query collections in a simple way which allows for indexing and query optimizations. It is limited in the types of data it can accept, though - stored objects can be effectively queried only if they implement a method of linear comparison. The titular extension is an attempt to retrofit CQEngine with queries and algorithms allowing for easy and effective querying for spatial data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Skrętowski (FEIT) Jakub Skrętowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozszerzenie biblioteki CQEngine o nowe rodzaje indeksów i zapytań
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
34/16 (2148)
Reviewers
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
CQEngine, NoSQL, teoria zbiorów, indeksowanie zbiorów
Keywords in English
CQEngine, NoSQL, set theory, collection indexing
Abstract in Polish
Popularność technologii serwerowych obsługujących liczby klientów rzędu setek tysięcy wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem Internetu, co prowadzi do potrzeby stosowania wydajnych sposobów tworzenia i organizacji pamięci podręcznej aplikacji. Rozwiązania wbudowane w języki ogólnego użytku celują w uproszczenie selekcji danych, nie rozwiązują jednak kwestii wydajnego wyszukiwania elementów przy rozrastających się kolekcjach. Jedną z odpowiedzi na ten problem jest biblioteka CQEngine dostarczająca system zapytań i zestaw indeksów pozwalający na zaprojektowanie efektywnych i łatwych w obsłudze kolekcji. O ile jest ona skuteczna dla obiektów dla których łatwo znaleźć liniowe kryteria porównawcze, o tyle nie udostępnia ona skutecznych mechanizmów obsługujących dane geometryczne. Powstająca biblioteka ma za zadanie rozbudowanie zakresu CQEngine o obiekty przestrzenne na płaszczyźnie dwuwymiarowej.
File
  • File: 1
    rozszerzenie_biblioteki_cqengine_o_nowe_rodzaje_indeksow.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9778

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f426f8fb5814ba0a87091ce6f830e56/
URN
urn:pw-repo:WUT0f426f8fb5814ba0a87091ce6f830e56

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page