Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of Beams for Laboratory Tests: RC Beam, RC Beam with CFRP Strengthening and Prestressed Concrete Beam. Design of Simple Pretensioning Frame for Prefabrication of Experimental Prestressed Beams

Łukasz Krystian Kłos

Abstract

The content of the thesis is a design of three concrete beams – reinforced concrete beam, prestressed concrete beam and reinforced concrete beam with adhesively bonded FRP reinforcement. Analysed beams have the same geometry- size and shape but different load bearing capacity depending on applied technology. Design of the beams refers to Bridge Student Association activity- beams will be tested on flexural testing machine developed by the association. The thesis also includes design of a simple pretensioning frame enabling prefabrication of prestressed concrete beams within activity of student association what follows analyse of an actual prestressing system for prefabrication of Kujan NG beams.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Krystian Kłos (FCE) Łukasz Krystian Kłos,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt belek do badań laboratoryjnych: żelbetowej, żelbetowej wzmocnionej CFRP oraz sprężonej. Projekt prostego stanowiska do prefabrykacji belek sprężonych
Supervisor
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
DIL-3815
Reviewers
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Henryk Zobel (FCE/IRB) Henryk Zobel,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
belki żelbetowe, belki strunobetonowe, taśmy kompozytowe, stanowisko prefabrykacji belek strunobetonowych, belki Kujan NG
Keywords in English
reinforced concrete beams, prestressed concrete beams, FRP plates, pretensioning system, Kujan NG beams
Abstract in Polish
Treść pracy stanowi projekt trzech belek betonowych – belki żelbetowej, belki strunobetonowej oraz belki żelbetowej z zewnętrznym wzmocnieniem taśmą kompozytową. Analizowane belki mają taką samą geometrię - kształt i wymiary - ale inne nośności w w zależności od zastosowanej technologii. Projekt belek stanowi nawiązanie do działalności Koła Naukowego Mostowców – belki będą testowane na standzie wytrzymałościowym wykonanym przez Koło. Jednym z elementów pracy jest również projekt stanowiska do prefabrykacji belek strunobetonowych pozwalający na samodzielne wykonanie takich belek w ramach działalności Koła Naukowego. Ta część pracy poprzedzona jest analizą rzeczywistego stanowiska do prefabrykacji mostowych belek strunobetonowych Kujan.
File
  • File: 1
    praca inż-Kłos Łukasz-252027.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13217

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f2ef1bf58b743e68b733a65613325f3/
URN
urn:pw-repo:WUT0f2ef1bf58b743e68b733a65613325f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page