Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibility of monitoring the date of mowing meadows in Poland using Sentinel-2 imagery

Karol Puchała

Abstract

The purpose of the following work is to analyse the possibilities of monitoring the date of mowing meadows in Poland. The analysis was carried out for the area of the Wyżyna Lubelska in May - August for 2017 and 2018 years, based on satellite imagery obtained by the Sentinel-2 satellites mission. The theoretical part was focused on four main aspects of this work. First, the assumption based on the Copernicus program, which includes the Sentinel-2 mission, as well as the description of this satellite system was presented. Second, the topic and the specification of the study area was named. The description of services, which allowed to obtain the data for performing such analyses, was also provided in this part. The third aspect was focused on legal aspect related to good agricultural practice and the need to monitor the date of mowing meadows. At the end of theoretical part, the basics related to remote sensing and methods of detecting the condition of plants were described. In the practical part, the subsequent stages of performed experiment were detailed. At the outset, the software and the source data that had been used was described. Furthermore, the process of preparing the data for analysis was clarified. After the preparation of the data, NDVI and EVI2 plant condition indicators, as well as the rate of biomass loss detection as a result of NBR combustion for the examined date and conclusions resulting from the analysis of these indicators were showcased. At the end, the experiment was summarized, combining all of the obtained results and conclusions, as well as the disadvantages of this approach to monitor the time of mowing meadows and a proposal about the possibility of introducing it to general use was stated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Puchała (FGC) Karol Puchała,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza możliwości monitorowania terminu koszenia łąk w Polsce z wykorzystaniem zobrazowań SENTINEL-2
Supervisor
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Sentinel–2, NDVI, dobra praktyka rolnicza, monitorowanie terminu koszenia łąk, ARiMR, Wyżyna Lubelska, teledetekcja
Keywords in English
Sentinel – 2, NDVI, good agricultural practice, monitoring of the meadow root date, ARiMR, Wyżyna Lubelska, remonte sensing
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych do monitorowania terminu koszenia łąk w Polsce. Analiza została przeprowadzona dla obszaru Wyżyny Lubelskiej w okresie maj – sierpień dla lat 2017 i 2018, na podstawie zobrazowań satelitarnych pozyskanych przez satelity misji Sentinel- 2. Część teoretyczna obejmuje cztery główne aspekty istotne z punktu widzenia realizowanej pracy. W pierwszej części przybliżono założenia programu Copernicus, której częścią jest misja Sentinel- 2, jak i opis tego systemu satelitarnego. Następnie przedstawiono opisy serwisów, które umożliwią dostęp do danych satelitarnych. Trzecim aspektem, poruszonym w pracy jest aspekt prawny związany z dobrymi praktykami rolniczymi oraz potrzebami monitorowania terminu koszenia łąk. Na końcu części teoretycznej przedstawiono podstawy teledetekcji oraz metody analizy kondycji roślin. Część praktyczna zawiera opis kolejnych etapów wykonanego eksperymentu. Na wstępie opisano oprogramowanie oraz dane źródłowe, które zostały użyte w pracy. Następnie przedstawiono proces przygotowania danych do analizy. Po przygotowaniu danych przedstawiono wskaźniki kondycji roślin NDVI i EVI2 oraz wskaźnik detekcji ubytków w biomasie w wyniku spalenia NBR dla badanego terminu i wynikające z analiz tych wskaźników wnioski. Na końcu podsumowano przeprowadzony eksperyment, zestawiono ze sobą wszystkie wyniki i przedstawiono wynikające z nich wnioski, wskazano wady takiego podejścia do monitorowania terminu koszenia łąk oraz konkluzje dotyczące możliwości wprowadzenia jej do powszechnego użytku.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierka_KPuchala.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27771

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f0a006b229542a08170fb5b2c3f0452/
URN
urn:pw-repo:WUT0f0a006b229542a08170fb5b2c3f0452

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page