Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web Applications Generator

Kacper Drejer, Michał Dzidziewicz

Abstract

The program created within the confines of this project generates a fully functional multilayer web application which enables users, via a browser, to perform operations on a database. The data model is defined in a data description language specially designed for that purpose. The goal of this project is to save time of software developers by automating the most tedious part of creating a web application. The generator is a .NET Core console application written in C#. It creates a client and server applications along with a database. Client application is a graphical user interface facilitating communication with the server. It was built using React and Redux libraries. Server application processes user’s requests and performs operations on the data stored in the database. It uses ASP.NET Core and utilizes Entity Framework package to communicate with the database. This paper contains the documentation of Sneak — the language designed to specify data model — and a description of the generator and a generated application. Moreover, it provides information about prepared tests and prospects for further project development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kacper Drejer (FMIS) Kacper Drejer,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Michał Dzidziewicz (FMIS) Michał Dzidziewicz,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Generator aplikacji internetowych
Supervisor
Jan Bródka (FMIS/DAICM) Jan Bródka,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jan Bródka (FMIS/DAICM) Jan Bródka,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Jan Bródka (FMIS/DAICM) Jan Bródka,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
generowanie kodu, aplikacje internetowe, bazy danych, parsowanie języków programowania, .NET Core, Entity Framework, React, Redux, ANTLR
Keywords in English
code generation, web applications, databases, programming language parsing, .NET Core, Entity Framework, React, Redux, ANTLR
Abstract in Polish
Program stworzony w ramach tej pracy generuje w pełni działającą wielowarstwową aplikację umożliwiającą, za pomocą przeglądarki internetowej, wykonywanie operacji na bazie danych. Model danych zdefiniowany jest w specjalnie do tego stworzonym języku opisu danych. Projekt ma za zadanie zaoszczędzić czas programisty automatyzując najbardziej żmudną część tworzenia aplikacji internetowej. Generator jest aplikacją konsolową napisaną w języku C# korzystającą z platformy .NET Core. Tworzy on aplikację kliencką oraz serwerową wraz z bazą danych. Aplikacja kliencka stanowi interfejs graficzny ułatwiający łączenie się z serwerem. Zbudowana jest z wykorzystaniem bibliotek React oraz Redux. Aplikacja serwerowa przetwarza zapytania użytkownika i wykonuje odpowiednie operacje na danych składowanych w bazie. Oparta jest na platformie ASP.NET Core. Do komunikacji z bazą wykorzystuje bibliotekę Entity Framework. Praca zawiera opis zaprojektowanego języka Sneak oraz architekturę generatora i wygenerowanej aplikacji. Ponadto znajdują się tu informacje o przygotowanych testach i perspektywach rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_drejer_dzidziewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29537

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ef0df4078fe48779e576eeeea4787e2/
URN
urn:pw-repo:WUT0ef0df4078fe48779e576eeeea4787e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page