Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experimental analysis of MLI integration procedure with the goal to increase its thermal efficiency

Michał Nowak

Abstract

Research carried out during preparation to Solar Orbiter mission by European Space Agency showed that MLI integration solutions being used so far are not efficient enough. Therefore, there was proposed another approach to this problem. Two samples were tested to assess which MLI integration procedure is more thermally efficient: the new approach with MLI being integrated on the model layer by layer or common approach with a pocket of layers sewn together and then put onto the model. Experiments were carried out in the Space Research Centre of Polish Academy of Science. Method: Each sample was tested in vacum- thermal chamber. Both experiments were carried out in the same way with the same set of boundary conditions (especially with the same value of heat generated by capton heater alocated inside the model). Two temperatures were being measured: on the inner and on the outer layer. During the experiment the steady state was not obtained, but the steady level of temperature difference was estimated by examing the changes in temperature difference - time chart. This temperature difference is directly proportional to thermal resistance which was used as a measure of MLI thermal efficiency. Results: Bigger temperature difference, especially near the model’s edge, was obtained for the new MLI integration procedure. Conclusions: More thermally efficient is the new procedure. This effect is observed in the biggest scale near the model’s edge. In the new method insulation layers are less tight together near the edges. Implementing new solutions in MLI integration procedure can enhance its thermal efficiency. This knowledge can be helpful during preparation of space exploration missions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Nowak (FPAE) Michał Nowak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Eksperymentalna analiza sposobu integracji izolacji MLI w celu poprawy jej efektywności termicznej
Supervisor
Karol Seweryn (FPAE) Karol Seweryn,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
55
Internal identifier
MEL; PD-3698
Reviewers
Piotr Furmański (FPAE/IHE) Piotr Furmański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Karol Seweryn (FPAE) Karol Seweryn,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
izolacja wielowarstwowa, MLI, efektywność termiczna izolacji, komora próżniowo- termiczna, misja Solar Orbiter, STIX
Keywords in English
Multilayer Insulation, MLI, insulation thermal efficiency, vacuum- thermal chamber, Solar Orbiter mission, STIX
Abstract in Polish
Badania przeprowadzone w ramach przygotowań do misji Solar Orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej pokazały, że dotychczasowe klasyczne rozwiązania stosowane w integracji izolacji wielowarstwowej MLI nie są wystarczająco efektywne. Zaproponowano odmienne podejście do tego zagadnienia. Przygotowano i przetestowano dwie próbki, aby stwierdzić który z dwóch sposobów integracji izolacji MLI charakteryzuje się większą efektywnością termiczną: zaproponowany nowy sposób (gdy folie izolacji zakładane są na obiekt pojedynczo) czy klasyczny (zakładanie na model zszytego pakietu folii). Badania przeprowadzono w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Metoda: Każdą z próbek badano osobno w komorze próżniowo-termicznej. Oba eksperymenty przeprowadzono w ten sam sposób, z tymi samymi warunkami brzegowymi (przede wszystkim ta sama, stała moc grzałki umieszczonej wewnątrz modelu). Mierzono temperatury po wewnętrznej i zewnętrznej stronie izolacji MLI. W czasie badań nie udało się osiągnąć stanu ustalonego, jednakże badając przebieg krzywych temperatur stabilizujących się na foliach w funkcji czasu oszacowano na jakim poziomie ustali się różnica temperatur pomiędzy folią wewnętrzną a zewnętrzną. Różnica ta jest wprost proporcjonalna do efektywnego oporu cieplnego przewodzenia będącego przyjętą miarą efektywności izolacji. Wyniki: Większą różnicę temperatur otrzymano dla nowego podejścia integracji MLI. Największą różnicę w wynikach zanotowano przy krawędzi modelu. Wnioski: Sposób integracji izolacji MLI ma wpływ na jej efektywność termiczną. Zaproponowany nowy sposób integracji (folie zakładane na model pojedynczo) charakteryzuje się lepszą efektywnością (większym oporem cieplnym) niż sposób klasyczny (jeden zszyty pakiet folii). Największa różnica w efektywności została zbadana przy krawędzi modelu, co może się wiązać m.in. z mniejszym naciągnięciem folii na krawędziach dla nowej metody. Odejście od klasycznego sposobu integracji izolacji MLI i przyjęcie nowych rozwiązań może poprawić jej efektywność. Wiedza ta może zostać wykorzystana w przygotowaniach misji kosmicznych.
File
  • File: 1
    Nowak_Michal_INZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12386

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ee86218f8c94ec4878bee410f9b5013/
URN
urn:pw-repo:WUT0ee86218f8c94ec4878bee410f9b5013

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page