Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Communication module for DTN networks

Paweł Czermiński

Abstract

The Internet network model assumes the continuous connection between source and destination. Moreover, it requires low delays (milliseconds) and low error rate on the link. There are many communication models that don’t meet these requirements. In this cases TCP/IP protocols may not be sufficient. However, DTN networks have architecture which is specially designed to cope with such characteristics. It provides mechanisms that take care of disruption and delays. The aim of this paper was to implement the communication module for devices within the network, which does not guarantee the continuous connection between nodes. The author focused on opportunistic connections, which are initiated when nodes appear in each other communication range.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Czermiński (FEIT) Paweł Czermiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduł komunikacji dla sieci DTN
Supervisor
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Radosław Olgierd Schoeneich (FEIT) Radosław Olgierd Schoeneich,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Mycek (FEIT) Mariusz Mycek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, DTN, Epidemic Routing, Wifi Direct
Keywords in English
Android, DTN, Epidemic Routing, Wifi Direct
Abstract in Polish
Sieć Internet zakłada zapewnienie ciągłego połączenia między węzłem źródłowym, a węzłem docelowym. Założeniem tej sieci jest również niskie opóźnienie na łączu (rzędu milisekund) oraz niska stopa błędów. Obecnie można spotkać wiele modeli transmisji niespełniających tych założeń. W takich przypadkach stos protokołów TCP/IP może nie wystarczać. Sieci DTN (Delay- and Disruption Tolerant Network) uwzględniają w swojej architekturze możliwość utracenia połączenia i występowania wysokich opóźnień zapewniając mechanizmy, które obsługują transmisję o takiej specyfice. Projekt wykonywany w ramach tej pracy inżynierskiej jest modułem pozwalającym na wymianę wiadomości w sieci, w której nie jest zapewnione ciągłe połączenie pomiędzy węzłami. W szczególności skupiono się na połączeniach oportunistycznych, czyli nawiązywanych gdy węzły znajdą się w swoim zasięgu.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowaInżynierska_PawełCzermiński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13942

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ee1d203a0cb436084688df0a3f75d15/
URN
urn:pw-repo:WUT0ee1d203a0cb436084688df0a3f75d15

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page