Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of acoustic waves on liquid crystal structures

Gabriela Daria Patora

Abstract

This thesis presents influence of an acoustic field on a light propagation in a photonic liquid crystal fibers. In a theoretical part information about the structure of liquid crystals and influence of external factors on their structure are included. Detailed information about photonic crystal fibers (structure, types of fibers and light propagation mechanisms) as well as photonic crystal fibers infiltrated with liquid crystal are also presented. Theoretical part contains description of the acoustic waves and piezoelectric oscillating systems, which were used for generating the acoustic signal. The experimental part contains characterization of materials and experimental setups used in the research. All of the oscillating systems used in experiments have been tested. In the research different types of photonic crystal fibers filled with liquid crystal (6CHBT) were used. The experiments were based on testing differences in light propagation and output spectra in the presence of acoustic waves applied to the liquid crystal. Based on the obtained results it can be stated that the arrangement of molecules in liquid crystal changes under the influence of ultrasonic waves of megahertz frequency. Waves of lower frequencies do not interact with the liquid crystal structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gabriela Daria Patora (FP) Gabriela Daria Patora,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Oddziaływanie fal akustycznych na struktury ciekłokrystaliczne
Supervisor
Marzena Tefelska (FP/OPD) Marzena Tefelska,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marzena Tefelska (FP/OPD) Marzena Tefelska,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Piotr Sobotka (FP/OPD) Piotr Sobotka,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
ciekły kryształ, światłowód fotoniczny, ciekłokrystaliczny światłowód fotoniczny, fale akustyczne, zjawisko piezoelektryczne
Keywords in English
liquid crystal, photonic crystal fiber, photonic liquid crystal fiber, acoustic waves, piezoelectric effect
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy wpływu pola akustycznego na propagację światła w ciekłokrystalicznych strukturach fotonicznych. W części teoretycznej zawarte są informacje dotyczące budowy ciekłych kryształów oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich strukturę. Przedstawione są także szczegółowe informacje na temat światłowodów fotonicznych (rodzaj, budowa i mechanizm propagacji światła), a także informacje na temat ciekłokrystalicznych światłowodów fotonicznych. Część teoretyczna zawiera również opis fal akustycznych oraz piezoelektrycznych układów drgających służących do ich generacji. Część eksperymentalna zawiera opis wykorzystanych materiałów oraz układów pomiarowych. Zostały również przebadane wszystkie użyte do eksperymentów układy drgające. W badaniach wykorzystano różnego rodzaju światłowody fotoniczne, które częściowo zostały wypełnione ciekłym kryształem 6CHBT. Eksperymenty polegały na sprawdzeniu różnic w propagacji światła na wyjściu światłowodów po przyłożeniu fal akustycznych do części wypełnionej strukturą ciekłokrystaliczną. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że uporządkowanie molekuł w ciekłych kryształach zmienia się pod wpływem fal ultradźwiękowych o częstotliwościach megahercowych. Fale o niższych częstotliwościach nie oddziałują ze strukturą.
File
  • File: 1
    Gabriela_Patora_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9540

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ed99b844f01456b869b55afdc2dd139/
URN
urn:pw-repo:WUT0ed99b844f01456b869b55afdc2dd139

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page