Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for automatic configuration of devices in IP networks with Leaf & Spine architecture

Adrian Szymowiat

Abstract

This thesis describes the application developed to support automation of the configuration process of IP devices operating in data center networks based on the popular leaf & spine architecture. The work describes the tools used to create this software, as well as implementation and usage of the application for selected types of network devices (based on IP Cumulus Linux and Cisco IOS). Four tests were carried out using two emulated network topologies that verify the operation of the application and demonstrate how to use it. The application was also used to prepare a demonstrative laboratory exercise related to VxLAN/eVPN – an important and relatively new network technology for data centers. The exercise was prepared in a network environment emulated in popular GNS3 program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Szymowiat (FEIT) Adrian Szymowiat,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Narzędzie do automatycznej konfiguracji urządzeń w sieciach IP o architekturze Leaf & Spine
Supervisor
Piotr Gajowniczek (FEIT) Piotr Gajowniczek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gajowniczek (FEIT) Piotr Gajowniczek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Konrad Markowski (FEIT) Konrad Markowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
leaf & spine, automatyzacja konfiguracji urządzeń IP, IP Cumulus, Cisco IOS, VxLAN/eVPN
Keywords in English
leaf & spine, IP config automation, IP Cumulus, Cisco IOS, VxLAN / eVPN
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest aplikacja, umożliwiająca automatyzację procesu konfiguracji urządzeń IP działających w sieciach centrów danych opartych na popularnej obecnie architekturze leaf & spine. W pracy opisano zwięźle użyte narzędzia oraz implementację i sposób używania aplikacji dla wybranych typów oprogramowania urządzeń sieciowych (IP Cumulus Linux i Cisco IOS). Przeprowadzono cztery testy na dwóch emulowanych topologiach sieciowych, które weryfikują działanie aplikacji i demonstrują sposób jej użycia. W ramach pracy opracowano także demonstracyjne ćwiczenie laboratoryjne z zakresu ważnej i stosunkowo nowej techniki sieciowej dla centrów danych, jaką jest VxLAN/eVPN, do realizacji którego wykorzystano stworzoną aplikację oraz wirtualne środowisko sieciowe emulowane w popularnym programie GNS3.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31283

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ece32d7b3cb48fa968d347ed0791bfc/
URN
urn:pw-repo:WUT0ece32d7b3cb48fa968d347ed0791bfc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page